Πίσω πάλι!

Μετά από α?κετο?ς μήνες, και με τους Ολυμπιακο?ς (και Πα?αολυμπιακο?ς) Αγώνες να είναι πλέον πα?ελθόν, επανέ?χομαι στους “κανονικο?ς” ?υθμο?ς ζωής. Αφήνω πίσω μου μια τ?ομακτική ε?γασιακή εμπει?ία, μια δουλειά με πολ? μεγάλα μεγέθη και πολ? δυνατά συναισθήματα – ειδικά π?ος το τέλος της.

Ειδικά οι Τελετές Ένα?ξης και Λήξης ήταν εμπει?ία που ποτέ δεν πίστευα ότι θα ζο?σα στην Ελλάδα. Για μια ακόμη φο?ά αποδείχτηκε ότι όλα είναι δυνατά. Μέχ?ι λίγους μήνες π?ιν την ένα?ξη των Αγώνων, και βλέποντας τα π?άγματα ως στέλεχος της Ο?γανωτικής Επιτ?οπής των Αγώνων 2004, είχα μια έντονη απαισιοδοξία για την κατάληξη του όλου εγχει?ήματος.

Οι τελευταίοι 3 μήνες όμως ήταν μοναδικοί. Έγινε ένα απίστευτο σπ?ιντ σε όλα τα επίπεδα και η δουλειά βγήκε άψογα. Ειδικά η είσοδος των εθελοντών και η όλη πα?ουσία τους ήταν η Λυδία Λίθος για να δείξουμε μια εικόνα -ως λαός- που ποτέ δεν πιστε?αμε ότι θα μπο?ο?σαμε να δείξουμε.

Και μένει το μεγάλο ε?ώτημα. Πως θα αξιοποιήσουμε τα όσα μάθαμε από αυτή την εμπει?ία? Θα πάμε ένα βήμα πα?ακάτω? Θα μπο?έσουμε να ενσωματώσουμε τα νέα χα?ακτη?ιστικά που αναδείξαμε εκείνες τις μέ?ες, στην καθημε?ινή μας -ε?γασιακή και π?οσωπική- ζωή?

Ε?ωτήματα αναπάντητα για την ώ?α.

Advertisements

0 Responses to “Πίσω πάλι!”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: