Έδωσα σήμε?α εξετάσεις για το MS Outlook 2002 στο εξεταστικό κέντ?ο της Infotest και πέ?ασα με ποσοστό 88% (ελάχιστο απαιτο?μενο 72%). Πε?ιμένω να μου το στείλει η Microsoft ταχυδ?ομικά από Αμε?ική.

Όπως πάντα, το π?ώτο είναι που μετ?άει αλλιώς….

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: