“Σπιτική” διαφήμιση για το iPod της Apple

Διάβασα σήμε?α για ένα διαφημιστικό σποτ του (εκπληκτικο?) iPod, το οποίο δεν δημιο??γησε κάποια διαφημιστική εται?εία, αλλά ένας …..πελάτης της Apple. Εντάξει, είναι γνωστό ότι οι πιο ευτυχισμένες ετα?είες σε όλο τον κόσμο είναι αυτές που βλέπουν τα π?οΪόντα τους να διαδίδονται “στόμα με στόμα” (word of mouth advertising). Αλλά οι ίδιοι οι πελάτες να φτιάχνουν διαφημιστικά -και μάλιστα καταπληκτικά!- για λογα?ιασμό των εται?είων?

Π?οφανώς, η νέα εποχή την οποία βιώνουμε, και στην οποία ο καταναλωτής γίνεται ταυτόχ?ονα και πα?αγωγός (ιδέα που π?ωτολανσά?ισε ο αξεπέ?αστος Αλβιν Τόφλε? στο “Τ?ίτο Κ?μα“) θα μας κάνει να δο?με εκπληκτικές ανατ?οπές στις σχέσεις πελάτη – π?οϊόντος.

Ταυτόχ?ονα δικαιώνονται οι Ben McConnel & Jackie Huba, οι οποίοι στο βιβλίο τους “Creating Customer Evangelists” λανσά?ουν την ιδέα ότι οι επιχει?ήσεις π?έπει να δημιου?γήσουν τέτοια π?οϊόντα και υπη?εσίες που να κάνουν τους πελάτες τους να αναλάβουν οι ίδιοι τη διάδοσή τους σε νέους πελάτες, επειδή ξεπέ?ασαν τις π?οσδοκίες τους.

Ίσως είναι ένα σήμα ότι οι καταναλωτές θέλουν να έχουν ένα ?όλο στην π?οώθηση των π?οϊόντων που αγαπο?ν. Απλοί άνθ?ωποι δημιου?γο?ν ειδήσεις πλέον, μεταφέ?ουν ειδήσεις, γ?άφουν σε φό?ουμς, σε Weblogs, διαδίδουν απόψεις και ιδέες με οποιοδήποτε ηλεκτ?ονικό μέσο έχουν διαθέσιμο… Ίσως πλέον να επανιδ??σουν την ίδια την ιδέα του μά?κετινγκ. Δείτε την απίστευτη επιτυχία της καμπάνιας διάδοσης του Firefox!

Στα βήματα των κινηματογ?αφικών ταινιών δηλαδή…. “Πήγα και είδα την “Πολίτικη κουζίνα”. Μην το χάσεις!!!”

Advertisements

0 Responses to ““Σπιτική” διαφήμιση για το iPod της Apple”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: