Σε ένα ά?θ?ο που δημοσιε?θηκε π?όσφατα, το Reuters ανα?ωτιέται αν η σουϊτα Office της Microsoft εξελίσσεται από μόνη της σε μια πλατφό?μα ανάπτυξης εφα?μογών, όπως τα ίδια τα Windows.

Το ά?θ?ο εξετάζει τον δια?κώς αυξανόμενο α?ιθμό π?όσθετων π?ογ?αμμάτων (add-ins), που επεκτείνουν τις λειτου?γίες των εφα?μογών της σουϊτας, ώστε να εξυπη?ετο?ν συγκεκ?ιμένες ανάγκες συγκεκ?ιμένων κλάδων ή μεμονωμένων χ?ηστών.

Πα?όλο που δεν είναι κάποια νέα άποψη, έχει ενδιαφέ?ον έναν απόσπασμα από δήλωση του Jeff Raikes, επικεφαλής του τμήματος Office της Microsoft, που λέει:

  • “Αν (η Microsoft), δεν μπο?εί να βοηθήσει τους χ?ήστες να π?οσθέσουν αξία πέ?α από αυτή που δίνει ήδη το Office, τότε υπά?χει ο κίνδυνος να εκμεταλλευθο?ν το χώ?ο οι εναλλακτικές λ?σεις ανοιχτο? κώδικα (Open Source alternatives), όπως το OpenOffice και το Linux.”

Για πα?άδειγμα, κι εγώ έχω εγκαταστήσει κάποια add-ins (πχ. της LinkedIn στο Outlook που μου δίνει τη δυνατότητα να διαχει?ίζομαι της δυνατότητες του συγκεκ?ιμένου site χω?ίς να χ?ειάζεται να το επισκέπτομαι με τον Browser) που είναι π?άγματι πολ? χ?ήσιμα και επεκτείνουν τις δυνατότητες του Office σ?μφωνα με τις ανάγκες μου.

Ως άποψη, ενδιαφέ?ουσα….

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: