Σε μια ιστο?ία που δημοσίευσε το CNN, το Yahoo α?νήθηκε στους γονείς νεκ?ο? στ?ατιώτη που υπη?ετο?σε στο Ι?άκ, την π?όσβαση στο e-mail του. Και η ιστο?ία αυτή δείχνει πόση συζήτηση χω?άει ακόμη στα λεγόμενα πνευματικά δικαιώματα για ό,τι διακινείται στο Ιντε?νετ.

Η οικογένεια του Lance Cpl. Justin M. Elworth, ο οποίος σκοτώθηκε από βόμβα στο Ι?άκ στις 13 ?οεμβ?ίου, ζήτησε επανειλημένα π?όσβαση στο e-mail του, αλλά συνάντησε την ά?νηση της εται?είας Yahoo, η οποία εφά?μοσε την διακη?υγμένη πολιτική της για μη-μεταβιβασιμότητα των e-mail λογα?ιασμών (non-transferable) σε πε?ίπτωση θανάτων.

Από την πλευ?ά της, η οικογένεια θέλει την π?όσβαση στην ηλεκτ?ονική αλληλογ?αφία του σαν ένα τ?όπο να θυμάται το άτυχο παιδί τους. “Θέλω να τον θυμάμαι μέσα από τις ίδιες του τις λέξεις, τις σκέψεις”, δήλωσε ο πατέ?ας του νεκ?ο?.

Και το ε?ώτημα είναι: θα έπ?επε η Yahoo να κάνει μια εξαί?εση για αυτή την πε?ίπτωση, ή θα π?έπει να πα?αμείνει σταθε?ή στην πιστή εφα?μογή της πολιτικής της. Και αν κάνει την εξαί?εση, μήπως θα δημιου?γηθεί π?οηγο?μενο που θα ενέχει τον κίνδυνο να έχουμε επέκταση του φαινόμενου και για άλλες, όχι τόσο σοβα?ές πε?ιπτώσεις?

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: