?αι, όπως το διαβάζετε. Η αιτία για αυτή τη σκέψη στάθηκε ένα δημοσίευμα του ZDNET με αφο?μή τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει για το ποιό φο?μά θα επικ?ατήσει στην επόμενη γενιά DVDs.

Οι δ?ο αντιμαχόμενες πλευ?ές είναι το Blu-ray (που υποστη?ίζεται από τις Sony, Dell, HP, Hitachi, LG, Philips κλπ.), και το HD-DVD (που υποστη?ίζεται από τις Toshiba, NEC, Sanyo και Memory-tech). Μια μάχη που θυμίζει την παλιά καλή εποχή (80s) ανάμεσα σε Betamax και VHS. Μια πλή?ης πα?ουσίαση με όλες τις διαφο?ές ανάμεσα στα δ?ο φο?μά πα?ουσιάζεται στο αφιέ?ωμα του CNET, ενώ σε άψογα Ελληνικά, ο συν-Blogger Σάκης (Marketing Pro), αναλ?ει το θέμα, μαζί με όλο το ιστο?ικό της διαμάχης και τις π?οεκτάσεις του.

Πίσω στην αγαπημένη μας εισαγωγή (πε?ί πο?νοστά?). Σ?μφωνα με το πα?απάνω δημοσίευμα του ZDNET, η βιομηχανία πο?νό μπο?εί να είναι αυτή που θα κ?ίνει τον τελικό νικητή ανάμεσα στις δ?ο πλατφό?μες. Με λίγα λόγια (σ?μφωνα με το συντάκτη), η ιστο?ία έχει αποδείξει ότι η βιομηχανία του πο?νό είναι ένας από τους βασικο?ς οδηγο?ς στην καθιέ?ωση μιας νέας τεχνολογίας. Οι πελάτες αυτής της βιομηχανίας ήταν πα?αδοσιακά από τους π?ώτους που αγό?ασαν τις συσκευές VHS, τα DVD players, και από τους π?ώτους συνδ?ομητές συνδέσεων Ιντε?νέτ υψηλών ταχυτήτων.

Είναι πολ? πιθανό λοιπόν να είναι αυτοί που θα αποφασίσουν ποιό από τα 2 φο?μά θα επικ?ατήσει, αν δουν στο ένα από τα δ?ο κάποια πλεονεκτήματα. Ο συγκεκ?ιμένος κλάδος πα?άγει πάνω από 10.000 τίτλους το χ?όνο, – όλοι μοσχοπουλημένοι.

Jena Jameson: επίτιμη π?όεδ?ος του MIT για την π?οσφο?ά της στην π?όοδο και ανάπτυξη της Τεχνολογίας!
Advertisements

1 Response to “”


  1. 1 bizwriter 15 January, 2005 at 8:31 am

    Αγαπητέ ?ίκο, σε ευχα?ιστώ για τα καλά σου λόγια καθώς και για τo link.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: