Πως να πουλήσετε οτιδήποτε, στον οποιονδήποτε…

Δεν ξέ?ω αν είναι η ίδια η ιδέα, ή το κα?αφλό κεφάλι που την έβγαλε στον αέ?α, αλλά -διάολε-, είναι τόσο μα τόσο σωστή!

  • “Με?ικές φο?ές η ικανότητα του “να ξέ?εις να πουλάς” είναι υπε?εκτιμημένη. Αυτό που μετ?άει είναι το π?αγματικό μά?κετινγκ, το μά?κετινγκ που συνίσταται στο να φτιάχνεις το σωστό π?οϊόν, όχι να το διαφημίζεις με ένα σω?ό υπε?βολές”.

Ποιός τo λέει? Ο πολ?ς Seth Godin, γκου?ο? του μά?κετινγκ (Purple Cow, Permission Marketing, Free Prize Inside) που συμβουλε?ει τις εται?είες να εστιάσουν τις π?οσπάθειές τους στην ανάπτυξη π?οϊόντων και υπη?εσιών που καλ?πτουν σημαντικές ανάγκες των πελατών τους, αντί να π?οσπαθο?ν να π?οωθήσουν τα υπά?χοντα (π?οϊόντα/υπη?εσίες), χω?ίς να ?ωτο?ν αν οι πελάτες τους τα χ?ειάζονται.

Με τίτλο “φτιάξτε κάτι που οι άνθ?ωποι θα θέλουν να αγο?άσουν”, στο τελευταίο του ποστ του blog του, κάνει μια αναδ?ομή στην πε?ίοδο που π?ωτοπήγε να δουλέψει στη Yahoo και αναφέ?ει πόσο μεγάλη εντ?πωση του έκανε η ευκολία με την οποία οι πωλητές της έπαι?ναν δουλειές εκατομμυ?ίων δολ. κάνοντας απαίσιες πα?ουσιάσεις, χω?ίς τα τυπικά π?οσόντα του “καλο? πωλητή”.

Γιατί? Γιατί η εται?εία είχε το π?οϊόν που οι πελάτες της χ?ειάζονταν.

Ο δ?όμος είναι για όλους ανοιχτός, αλλά στο βάθος έχει σταυ?οδ?όμι. Και εκεί, ο καθένας διαλέγει διαδ?ομή…

Advertisements

3 Responses to “Πως να πουλήσετε οτιδήποτε, στον οποιονδήποτε…”


  1. 1 bizwriter 15 January, 2005 at 8:42 am

    Πολ? σωστό αυτό που λέγει ο Godin. Αλλά εγώ άλλο ανα?ωτιέμαι: πώς είναι δυνατόν το αυτονόητο, πώς είναι δυνατόν η “αλφαβήτα” του μά?κετινγκ (“μην π?οσπαθείτε να πουλήσετε αυτό που φτιάχνετε, αλλά να φτιάξετε αυτό που μπο?εί να πουληθεί”), η οποία διδάσκεται σε μιλο?νια φοιτητών στις Η.Π.Α. χ?ειάζεται να λέγεται ξανά και ξανά -και δη στις Η.Π.Α. Φαντάσου στην Ελλάδα…

  2. 2 nikos 15 January, 2005 at 9:43 am

    Έλα μου ντε! Ίσως γιατί η σωστή λ?ση είναι και η πιο δ?σκολη?

    Λέω εγώ τώ?α….


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: