Δ?ο διαφο?ετικές οικονομικές ειδήσεις την ίδια μέ?α (Σάββατο 15 Ιανουα?ίου) με έκαναν να σκεφτώ πόσες πολλές φο?ές η αγο?ά δίνει βά?ος σε όσα δεν έχουν μέλλον και αδιαφο?εί για το μέλλον που έ?χεται. Εξηγο?μαι:

Είδηση π?ώτη: “Η οικογένεια Αγγελόπουλου αγό?ασε το συγκ?ότημα Μπόμπολα (Πήγασος) (update: η εξαγο?ά χάλασε, αλλά αυτό δεν αλλάζει τα συπε?άσματα). Πάνω από 150 εκατ. ευ?ώ το τίμημα. Συγκλονιστικές αλλαγές στο χώ?ο των Μέσων Μαζικής Ενημέ?ωσης (ή Επικοινωνίας? μπα…). Τι μπο?εί να αλλάξει στο πολιτικό σκηνικό? Τι μπο?εί να αλλάξει στη ζωή μας? Πηχυαίοι π?ωτοσέλιδοι τίτλοι. Ατέλειωτες ώ?ες τηλεοπτικά πα?άθυ?α. Έ?χεται ο νέος θηλυκός Μπε?λουσκόνι. Λίμιτ απ στη Σοφκολέους. Ανησυχεί ο Κα?αμανλής? Τι λέει η Βουλή? Όλοι σε αναμονή και αγωνία για τις εξελίξεις.”

Είδηση δε?τε?η (στα ψιλά των οικονομικών στηλών): “Στην π?αγματοποίηση ενός μεγάλου επενδυτικο? π?ογ?άμματος για την υλοποίηση μητ?οπολιτικο? δικτ?ου οπτικών ινών στην Αθήνα, καθώς και σχετικής δικτυακής υποδομής για την πα?οχή υπη?εσιών triple-play (τηλεφωνία, data, Internet & video) π?οχω?ά η Vivodi Telecom.
…θα εξασφαλίσει για τη Vivodi απε?ιό?ιστες δυνατότητες μεταφο?άς δεδομένων και θα να είναι σε θέση να π?οσφέ?ει ολοκλη?ωμένες ευ?υζωνικές υπη?εσίες όπως, video on demand, web TV, on-line gaming κ.ά. Για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή του έ?γου η εται?εία θα διαθέσει πε?ισσότε?α από 10 εκατομμ??ια Ευ?ώ, τα οποία πε?ιλαμβάνονται στο ήδη εγκεκ?ιμένο επενδυτικό π?όγ?αμμα, για το έτος 2005.”

Άνθ?ωποι που διαθέτουν και κινο?ν δισεκατομμ??ια, α?νο?νται να δουν τη εξέλιξη. ?α καταλάβουν τι θα συμβεί σε ελάχιστα μόνο χ?όνια στις επικοινωνίες μας, την ενημέ?ωση και την ψυχαγωγία μας. Συνεχίζουν να βλέπουν το α??ιο μέσα από τα γυαλιά του χθες. Και ξοδε?ουν λεφτά κατακτώντας π?ωτοσέλιδα και πα?άθυ?α χω?ίς μακ?οπ?όθεσμο ουσιαστικό αντίκ?υσμα.

Από την άλλη μια μικ?ή σχετικά -και νέα- εται?εία, η Vivodi, ξοδε?ει κεφάλαια, αγο?άζοντας Γη για όσα θα συμβο?ν στο άμεσο μέλλον μας. Γιατί αυτά που θα συμβο?ν στο μέλλον ΔΕ? θα είναι (όπως πάντα) αυτά που συμβαίνουν τώ?α. Σε λίγα χ?όνια από σήμε?α θα έχουμε όλοι διαθέσιμα Media On Demand και Media On the Go. Με λίγα λόγια, το “πε?ιεχόμενο” (content) θα είναι π?οσβάσιμο σε ψηφιακή μο?φή οποιαδήποτε στιγμή το ζητήσουμε, με οποιοδήποτε μέσο αναπα?αγωγής θελήσουμε, και απόλυτα μεταφε?όμενο εκεί που β?ισκόμαστε (σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο, πε?πάτημα….)

Θα ακο?με το αγαπημένο μας ?αδιοφωνικό π?όγ?αμμα την ώ?α που μπο?ο?με εμείς με Podcasting, θα βλέπουμε τις αγαπημένες μας τηλεοπτικές σει?ές και ταινίες είτε ζωντανά (streaming), είτε την ώ?α που θέλουμε εμείς, σε υψηλής ποιότητας εικόνα με Video on Demand, ενώ θα μιλάμε με φίλους και συνε?γάτες μέσω βιντεοκλήσης από τα κινητά μας και θα τους στέλνουμε βίντεο και τ?αγο?δια MP3 την ώ?α που αυτοί β?ίσκονται στον Πα?νασό με τα πέδιλα του σκι.

Όλα αυτά δεν είναι π?οβλέψεις που “μπο?εί να βγουν αληθινές”. Όλα αυτά συμβαίνουν σήμε?α, έχουν ήδη εφα?μοστεί τεχνολογικά και το μόνο ε?ώτημα είναι το πόσο γ?ήγο?η θα είναι η υιοθέτησή τους από τις πλατιές μάζες του πληθυσμο?. Μάλιστα, η π?όβλεψή μου για τη φετινή χ?ονιά είναι ότι οι συνδέσεις υψηλής ταχ?τητας στο Ιντε?νετ θα διαδοθο?ν με πολ? μεγαλ?τε?ο ?υθμό από ό,τι τα π?οηγο?μενα χ?όνια. Και η διάδοση αυτή θα είναι αποτέλεσμα της μεγάλης πίεσης από τους καταναλωτές που θα ζητο?ν όλο και πε?ισσότε?ο πε?ιεχόμενο (content) στους υπολογιστές και τα κινητά τους.

Και τότε, όταν όλα αυτά δεν θα είναι π?οβλέψεις του α??ιο, αλλά π?αγματικότητες του σήμε?α (για να μην πω του …σχεδόν χθες), οι “νέοι Μπε?λουσκόνι” θα τ?έχουν να ξοδέψουν νέα κεφάλαια για την αγο?ά αυτής της (τεχνολογικής) Γης σε πολ? πιο υψηλές τιμές. Από αυτο?ς που αγο?άζουν τώ?α, όσο ακόμα είναι φτηνή. Από αυτο?ς που είχαν τα μάτια τους ανοιχτά και έβλεπαν μπ?οστά….

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: