Πε?ί εκπαίδευσης ενηλίκων

Π?όσφατα έπεσε το μάτι μου σε ένα ά?θ?ο με τίτλο You are the Audience (Εσ? είσαι το Κοινό) του Peter Block.

Το επιχεί?ημα του εν λόγω ά?θ?ου είναι ότι όλοι εμείς ως κοινό σε σεμινά?ια, διαλέξεις, ομιλίες κλπ., έχουμε την τάση να αναζητο?με πε?ισσότε?ο στοιχεία ψυχαγωγίας πα?ά εκμάθησης. Θέλουμε τα εκτυπωμένα handouts, και αν δεν μπο?ο?με να πα?ακολουθήσουμε τον ομιλητή π?οτιμάμε να είχαμε μια ηχογ?άφηση της πα?ουσίασης για να την ακο?σουμε α?γότε?α. Ο Block σημειώνει:

 • “Π?έπει να σταματήσουμε να συγχέουμε το άκουσμα με την εκμάθηση. Η διαδικασία μάθησης απαιτεί κάτι από εμάς. Δεν μπο?ο?με να εισπ?άτουμε αξία (σσ. μάθηση) από κάτι στο οποίο δεν έχουμε επενδ?σει. Το να καθόμαστε ήσυχοι δεν είναι επένδυση. Το να καθόμαστε παθητικά σε μια μεγάλη, σκοτεινή αίθουσα απλά επιβεβαιώνει τη διάθεσή μας να είμαστε θεατές της ζωής. ?α αφήνουμε τα π?άγματα απλώς να μας συμβαίνουν”.

Φυσικά και συμφωνώ. Η ακοή δεν είναι εκπαίδευση. Έχοντας αφιε?ώσει τα τελευταία χ?όνια στην εκπαίδευση ενηλίκων, έχω διαπιστώσει ότι ο π?ωτε?ων πα?άγοντας στην εκμάθηση ενός ενήλικα είναι η ίδια του η διάθεση να συμμετέχει ενε?γητικά σε μια τέτοια διαδικασία.

Από την άλλη όμως, είναι ευθ?νη του εκπαιδευτή να έχει σχεδιάσει έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να δίνει το ε?έθισμα και τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να συμμετέχει. Ο εκπαιδευτής που π?αγματοποιεί τα μαθήματα εν είδει διάλεξης – μονολόγου ΔΕ? αφήνει την εκπαιδευόμενο να μάθει, όσο και αν αυτός θέλει να συμμετέχει.

συνεπώς…..

Όταν είμαστε (οι εκπαιδευτές) μπ?οστά στο κοινό, το μήνυμα είναι σαφές – π?έπει να τους κάνουμε να συμμετέχουν! ?α τους πα?ακινο?με να συμμετέχουν. Η μάθηση γίνεται π?αγματικότητα όταν είμαστε συναισθηματικά συνδεδεμένοι με την εμπει?ία, μετασχηματισμένοι μέσω της εμπει?ίας. Για πε?ισσότε?ες λεπτομέ?ειες σχετικά με το τελευταίο, “The Exerience Economy” ένα καταπληκτικό βιβλίο.

Advertisements

3 Responses to “”


 1. 1 bizwriter 5 February, 2005 at 12:03 pm

  Συμφωνώ και με σένα, ?ίκο, και με τον Block. ?α π?οσθέσω μόνο μια ιστο?ία.

  Κάποτε ήταν ένας σπουδαστής που του ά?εσε φ?σει το διάβασμα. Μια μέ?α η καθηγήτ?ιά του, εκνευ?ισμένη από το “γ?άψιμο” που της έ?ιχνε η τάξη, τον ?ώτησε τι να κάνει για να π?οκαλέσει την τάξη να δείξει πε?ισσότε?ο ενδιαφέ?ον στο μάθημά της (Επιχει?ησιακές Επικοινωνίες).

  Ο σπουδαστής απάντησε: “Δώστε τους κίνητ?ο. Εξηγήστε τους πώς αυξάνονται οι πιθανότητες να βγάλουν λ ε φ τ ά αν μάθουν αυτά που τους λέτε.” Αυτό έκανε η καθηγήτ?ια κι από τότε όλα έστ?ωσαν.

  Βέβαια, ο ίδιος ο σπουδαστής ακόμη πε?ιμένει να βγάλει τα λεφτά…

 2. 2 nikos 5 February, 2005 at 12:11 pm

  Τόπιασα το υπονοο?μενο…

  Μην ανησυχείς φίλε. Σο?χω έτοιμη τη λ?ση. Θα σου κανονίσω μια συνέντευξη στο HR της Μονής Πετ?άκη. Καλή δουλειά και σίγου?ο (βα?βάτο) με?οκάματο.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: