Τελευταία δημοσιε?ματα αναφέ?ουν ότι η επέκταση του Google σε νέες δ?αστη?ιότητες συνεχίζεται. Αυτή τη φο?ά σει?ά έχει το Wallet, η νέα υπη?εσία που θα ανταγωνίζεται το PayPal στον τομέα των online πλη?ωμών.

Συνήθως, όπου υπά?χει καπνός υπά?χει και φωτιά, και αυτό σημαίνει ότι ένας νέος πόλεμος ξεσπάει ανάμεσα σε γίγαντες των υπη?εσιών μέσω του Διαδικτ?ου.

Θα έχει ενδιαφέ?ον να δο?με πως θα αντιδ?άσει η μετοχή της eBay σε αυτή την εξέλιξη. Π?ιν από 3 μόλις εβδομάδες, το πε?ιοδικό Barron’s δημοσίευσε ένα πολ? αισιόδοξο ά?θ?ο σχετικά με τη μετοχή της eBay, δίνοντας έμφαση στην εκτίμηση ότι η υπη?εσία PayPal θα μπο?ο?σε να είναι ο οδηγός στην α?ξηση των πωλήσεων και της κε?δοφο?ίας.

Κατά σ?μπτωση (!?) σήμε?α η eBay ανακοίνωσε μια νέα επέκταση των υπη?εσιών που πα?έχει μέσω της PayPal.

Έχουμε λοιπόν ένα νέο πόλεμο στις υπη?εσίες του Internet. Με πιθανότε?ο κε?δισμένο τον ίδιο τον καταναλωτή…..

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: