Οι ειδήσεις και οι εξελίξεις τ?έχουν, ενόψει μάλιστα της επε?χόμενης Gnomedex.

Έγινε γνωστό λοιπόν, ότι στα πλαίσια του εν λόγω συνεδ?ίου η Microsoft θα κάνει την Πα?ασκευή ανακοινώσεις σχετικά με την ενοποίηση των RSS στα π?οϊόντα της (π?οσέξτε, στα π?οϊόντα της, και όχι μόνο στη νέα έκδοση του ΙΕ). Για την ώ?α, κ?ατάει κλειστά τα χα?τιά της.

Πα?όλα αυτά, ο Dave Winer (Blogger/π?ογ?αμματιστής που γ?άφει σχετικά με τις τεχνολογίες RSS) έκανε αποκαλ?ψεις σχετικά με τις π?οθέσεις της Microsoft, και έχουν ενδιαφέ?ον. Ένα από τα θέματα που θίγει ο Winer είναι η διαπίστωση ότι τα RSS Feeds δεν αφο?ο?ν μόνο τις ειδήσεις. Έχω ήδη γ?άψει σχετικά με αυτό στο π?οηγο?μενο post μου, σχετικά με τις π?οβλέψεις της Charlene Li και τις πολλές χ?ήσεις του RSS εκτός των blog, οπότε γνω?ίζετε ήδη πε?ί τίνος π?όκειται.

Επίσης, ο Robert Scobble π?οϊδεάζει για το ότι οι ανακοινώσεις της Microsoft για τα RSS δεν θα αφο?ο?ν μόνο στον Internet Explorer. Ο καλ?τε?ος τ?όπος πάντως, για να πα?ακολουθήσει κάποιος την εξέλιξη της ιστο?ίας είναι να πα?ακολουθήσει το το demo video στο Channel 9 που είναι το Videoblog των Developers της Microsoft.

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: