Οι ειδήσεις του Google καλ?πτουν τις ανακοινώσεις της Microsoft σχετικά με την υποστή?ιξη των RSS feeds με 243 ά?θ?α(!) την Πα?ασκευή, συμπε?ιλαμβανομένων όσων αναφέ?ουν τα μεγάλα ειδησεογ?αφικά π?ακτο?εία.

Εν συντομία, οι ανακοινώσεις που έγιναν κατά τη διά?κεια της Gnomedex, αφο?ο?ν στο ότι η νέα έκδοση του λειτου?γικο? Windows με ονομασία Longhorn θα υποστη?ίζει πλή?ως τα RSS Feeds. Σε βίντεο του Channel 9 (που είδαμε και σε π?οηγο?μενο ποστ) οι Developers της Microsoft πα?ουσιάζουν την ιδέα πίσω από την οποία κ??βεται η στ?ατηγική και η υλοποίηση της εται?είας για την τεχνολογία RSS.

Μας δείχνουν επίσης τη νέα έκδοση του Internet Explorer 7 όπου έχει π?οστεθεί ένα νέο πο?τοκαλί κουμπί (δίπλα σε Favorites κλπ) με τίτλο RSS και π?οτ?έπει τον αναγνώστη να γ?αφτεί στο feed της σελίδας που πα?ακολουθεί εκείνη τη στιγμή. Εφόσον βέβαια, η σελίδα υποστη?ίζει RSS…

Το σχετικό ?επο?τάζ του BBC καλ?πτει με λιτό αλλά και πε?ιεκτικό τ?όπο την ανακοίνωση, αλλά και το τι είναι σε γενικές γ?αμμές το RSS και πως αλλάζει την πλοήγησή μας στο Διαδίκτυο.

Πεποίθησή μου είναι ότι πολ?ς κόσμος δεν έχει αντιληφθεί το μέγεθος των αλλαγών που θα επιφέ?ει η ταχ?τατη (πλέον) υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας. Π?οσωπικά βλέπω το e-mail να πεθαίνει σταδιακά ως ε?γαλείο marketing και γενικότε?α ως μέσο να π?οωθο?με τα π?οϊόντα και υπη?εσίες μας, και θα πα?αμείνει η χ?ήση του σε αυστη?ά π?οσωπική βάση για τις επικοινωνίες με τους φίλους και τους άμεσους επαγγελματικο?ς μας συνε?γάτες. Σε λίγα χ?όνια θα ξέ?ουμε πως, ό,τι λαμβάνουμε στο Inbox μας θα είναι αυστη?ά π?οσωπικό (με τη βοήθεια βέβαια και των Anti-spam filters και άλλων πε?ιο?ιστικών π?ογ?αμμάτων που σφίγγουν όλο και πιο πολ?).

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: