Αντιεξουσιαστές ή τ?ομοκ?ατημένοι?


Π?ιν λίγες μέ?ες (πα?αμονές δεκαπεντα?γουστου) έπεσε το μάτι μου στις ειδήσεις του Αντέννα, και είδα να πα?ουσιάζουν εικόνες από το Google Earth. “Πε?ίε?γο”, σκέφτομαι. “Αποφάσισαν τα μεγάλα κανάλια να πα?ουσιάσουν τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες, και μάλιστα στη ζώνη των ειδήσεων υψηλής τηλεθέασης? Κάποιο λάκο έχει η φάβα”.

Για την ακ?ίβεια, είχε ολόκλη?ο κ?ατή?α. Στο κάτω μέ?ος της οθόνης έγ?αφε “Ο Μεγάλος Αδελφός μπαίνει στη ζωή μας”. Υποψιασμένος πλέον, ανοίγω την ένταση της φωνής. Ο “?επό?τε?” μίλαγε για τα νέα μέσα που π?οσφέ?ει η τεχνολογία στους “κ?ατο?ντες” (αντιεξουσιαστής ο μικ?ός) να πα?ακολουθο?ν τη ζωή μας ακόμη και μέσα στο σπίτι μας την ώ?α που κοιμόμαστε (?).

Ενώ στην οθόνη έτ?εχαν εικόνες που πα?ουσίαζαν τις (τε?άστιες) δυνατότητες του Google Earth στην πα?αστατική και λεπτομε?ή απεικόνιση κάθε επιφάνειας της Γης μέσω των δο?υφο?ικών φωτογ?αφιών, ο “?επό?τε?” εξακολουθο?σε να μιλάει για “ιστοσελίδα του διαδικτ?ου η οποία δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε με ακ?ίβεια λεπτομέ?ειας βελόνας (!) κάθε σημείο της Γης, στις πόλεις ή στην εξοχή, και όσα συμβαίνουν εκεί”. Φυσικά, ο?τε λόγος για το όνομα της ιστοσελίδας, ή της υπη?εσίας. ‘Εχει δίκιο, μην τους κάνουμε και διαφήμιση. ?α μένουν εδώ σε μάς κολλημένοι να τα μαθαίνουν “όλα”.

Αποσιωπώντας συστηματικά το γεγονός ότι δεν π?όκειται για ζωντανή μετάδοση μέσω δο?υφό?ου, αλλά για φωτογ?αφίες που τ?αβήχτηκαν κάποια στιγμή από τους δο?υφό?ους και απεικονίζουν πε?ιοχές που πιθανά μας ενδιαφέ?ουν, ο “?επό?τε?” βγήκε στο δ?όμο ?ωτώντας (άγνωστο τι) τους πε?αστικο?ς για τη γνώμη τους, οι οποίοι -φυσικά- απαντο?σαν ότι έχουμε πά?ει τον κατήφο?ο και τα π?οσωπικά μας δεδομένα απειλο?νται κατάφω?α..

Είμαι σίγου?ος ότι οι ίδιοι οι δημοσιογ?άφοι των μεγάλων καναλιών που κάθε λίγο καταγγέλλουν τα δεινά που απειλο?ν την ανθ?ωπότητα από το Διαδίκτυο, χ?ησιμοποιο?ν ΚΑΤΑ ΚΟΡΟ? τα μέσα αυτά (e-mail, ιστοσελίδες κλπ) γιατί η δουλειά τους γίνεται απεί?ως πιο ε?κολη. Το ίδιο το μέσο που τους διευκολ?νει στην επικοινωνία και ανακάλυψη-μετάδοση της είδησης, είναι ταυτόχ?ονα αυτό που απειλεί την κυ?ια?χία των Μέσων τα οποία υπη?ετο?ν.

Γιατί, όσο ο κόσμος πλέον πα?ει να είναι εξα?τημένος από τους μεγάλους άνκο?μεν των 8:00 που θα του πουν τι είναι σημαντικό και τι όχι, τόσο αυτοί γίνονται λιγότε?ο σημαντικοί. Όσο ο κόσμος ανακαλ?πτει τα χιλιάδες διαφο?ετικά κανάλια, όχι μόνο ενημέ?ωσης αλλά και αυτοέκφ?ασης που π?οσφέ?ει το Internet, τόσο η τε?άστια διαφημιστική πίττα θα φε?γει από τα πα?αδοσιακά Μέσα και θα διοχετε?εται στο Internet.

Και η πίττα είναι μεγάλη για να την αφήσουν έτσι να μικ??νει γιαυτο?ς.

Στο κλείσιμο του ?επο?τάζ ο «?επό?τε?» ακο?γεται να λέει: “Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εικόνες που μεταδίδει η συγκεκ?ιμένη ιστοσελίδα δεν μεταδίδονται σε π?αγματικό χ?όνο, χω?ίς όμως αυτό να αλλάζει το μέγεθος του π?οβλήματος (!)?.

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: