Το κουτί της Pandora


Σήμε?α έλαβα μια π?όσκληση (μετά από δική μου αίτηση) να γίνω μέλος και να δοκιμάσω την υπη?εσία Pandora που είναι αποτέλεσμα του Music Genome Project. Μια υπη?εσία δημιου?γίας των δικών σου μουσικών καναλιών τα οποία ακο?ς μέσω Internet. Τι ω?αία εμπει?ία!

O Robert Scoble λέει ότι “Pandora totally changes my relationship to music”, αλλά πιστε?ει ότι θα έπ?επε να μην είναι μια υπη?εσία που πα?έχεται μέσω web, αλλά να δημιου?γηθεί σαν μια rich client εφα?μογή.

Διαφωνώ. Μια χα?ά πα?έχεται μέσω του Internet, και δεν υπά?χει κανένας λόγος να δημιου?γήσω τοπικά τους “σταθμο?ς” μου. Α?κετές playlist έχω χάσει στο πα?ελθόν από ζημιές στους -εκάστοτε- υπολογιστές μου. Επιπλέον, ο υπολογιστής μου δεν χ?ειάζεται ακόμα μια εφα?μογή εγκατεστημένη στις (ήδη πολλές) υπά?χουσες.

Για να πεις στην Pandora να σου παίξει μουσική ξεκινάς τη δημιου?γία του π?ώτου σου καναλιο?: γ?άφεις το όνομα ενός γκ?ουπ-τ?αγουδιστή ή τ?αγουδιο? που σου α?έσει και αμέσως σου δημιου?γεί ένα μουσικό κανάλι με βάση αυτό το μουσικό στυλ, με αυτό το μήνυμα:
Αμέσως μετά α?χίζει να παίζει το τ?αγο?δι που ζήτησες, ή ένα κομμάτι του γκ?ουπ που ζήτησες, ενώ σε ενημε?ώνει:
Αφο? παίξει το π?ώτο κομμάτι ξεκινάει να παίζει άλλα τ?αγο?δια στο ίδιο μουσικό ?φος ενημε?ώνοντάς σε:
Αν πατήσεις το κουμπί “Guide Us ” που υπά?χει μόνιμα στο κάτω μέ?ος, θα δεις μια σει?ά από επιλογές με τις οποίες μπο?είς “να πεις” στην Pandora ότι αυτό που ακο?ς εκείνη τη στιγμή σου α?έσει ή δεν σου α?έσει ή ότι θέλεις να π?οσθέσεις/αφαι?έσεις και άλλες επιλογές. Και η Pandora π?οσα?μόζει ανάλογα τη μουσική που θα παίζει στη συνέχεια.

Το πιο ω?αίο? Αν κάποιος φίλος σου έχει μουσικές π?οτιμήσεις που σου α?έσουν και ξέ?εις ότι ακο?ει κι αυτός Pandora, δίνεις το e-mail του στο κατάλληλο πεδίο και σου εμφανίζει τα δικά του κανάλια. Και απλά τα ακο?ς.

Το μόνο που θα ήθελα, ήταν -εφόσον παίζει σε ένα δικό του μικ?ό πα?άθυ?ο στα Windows- να έχει την επιλογή “always on top” για να μην το ψάχνω ανάμεσα στα άλλα ανοιχτά μου πα?άθυ?α όταν θέλω κάποια επιλογή.

Σαν συνολική εντ?πωση, δ?σκολα με βλέπω να ξεκολλάω από αυτό το σταθμό….

Advertisements

0 Responses to “Το κουτί της Pandora”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: