Οι ανταγωνιτές της MIcrosoft α?χίζουν να μετ?ο?ν πιθανά κέ?δη/απώλειες από τη νέα έκδοση των Windows με ονομασία Vista. O CEO της Novell Jack Messman λέει ότι αυτή θα είναι η μεγάλη ευκαι?ία για το Linux να κεδίσει νέους πελάτες γιατί το κόστος μετάβασης σε Vista είναι πολ? μεγαλ?τε?ο από το κόστος μετάβασης σε Linux.

Κατά τη γνώμη μου όμως βιάζονται. Εκτός του άμεσου κόστους, το μεγαλ?τε?ο μέ?ος των χ?ηστών (και κυ?ίως οι επιχει?ήσεις) θα έχουν να αντιμετωπίσουν το έμμεσο κόστος της εκπαίδευσης όσων έχουν εξοικειωθεί εδώ και χ?όνια στα Windows και θα είναι δ?σκολο να μεταβο?ν στο Linux.

Εκτός των άλλων, οι πε?ισσότε?οι θα π?οτιμήσουν να κ?ατήσουν το υπά?χον λειτου?γικό τους (ήδη οι πε?ισσότε?οι χ?ησιμοποιο?ν ακόμη Windows 2000), και αν χ?ειαστεί να κάνουν τη μετάβαση, η Microsoft θα φ?οντίσει να τους χ?υσώσει το χάπι με τα γνωστά κόλπα μά?κετινγκ στο οποίο είναι καθηγήτ?ια…

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: