Πέθανε χθες ο Peter Drucker. Ο γκου?ο? του management, ένας π?αγματικός γκου?ο?, όχι από αυτο?ς που βαφτίζουν έτσι τους εαυτο?ς τους, αλλά επειδή η παγκόσμια κοινότητα τους αναγνω?ίζει ως τέτοιους.

Ένα ζωαντανό, νεανικό, σπινθη?οβόλο μυαλό μέχ?ι τα 95 του. Μια δημιου?γική σκέψη και μια οπτική πέ?α κι έξω από τα τετ?ιμένα.

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: