Το Riffs είναι η νέα είσοδος στο χώ?ο των ιστοσελίδων που πε?ιέχου κ?ιτικές του απλο? κόσμου (αναγνώστες-καταναλωτές, consumer review sites) για οτιδήποτε κυκλοφο?εί σε δημόσια θέα (από π?οϊόντα μέχ?ι π?οσωπικότητες). Η κατηγο?ία αυτή μέχ?ι στιγμής στις ΗΠΑ κυ?ια?χείται από τα epinions και Planetfeedback.

Το Riffs -που αναπτ?χθηκε από ένα startup με την ονομασία attap– π?οσπαθεί να εισβάλει στο χώ?ο χ?ησιμοποιώντας α?κετά στοιχεία Web 2.0. Για πα?άδειγμα, το Riffs χ?ησιμοποιεί τα Blikis ένα συνδυασμό των Blogs και των wikis. Χ?ησιμοποιώντας το Riffs η κοινότητα μπο?εί να καθο?ίσει το πε?ιεχόμενο για κάθε “αντικείμενο” που βαθμολογείται-κ?ιτικά?εται, το πως τα riffs θα είναι ο?γανωμένα (μέσω των tags) κλπ.

Κάθε χ?ήστης έχει επίσης τη δική του σελίδα στην οποία μπο?εί να ο?γανώσει και καταγ?άψει όλα τα αντικείμενα τα οποία έχει σχολιάσει ή βαθμολογήσει. Π?οσφέ?ουν επίσης τα riffrols (αντίστοιχα των blogrols) τα οποία μπο?εί κάποιος να ενσωματώσει στο blog του.

Σαν γνήσια Web 2.0 εφα?μογή φυσικά, μου δίνει τη δυνατότητα να “τ?αβήξω” από τη σελίδα τους π?ος τη γ?αμμή ε?γαλείων του browser μου ένα κουμπί με το οποίο θα μπο?ώ να κάνω post τη σελίδα που διαβάζω κάθε φο?ά, απευθείας στο Riffs. Συνα?παστικά π?άγματα. Θα έχει ενδιαφέ?ον να δω ποιό θα είναι το π?ώτο Εληνικό Web 2.0 website.

Είναι κάτι που αξίζει να δείτε. Μπο?είτε να δείτε για πα?άδειγμα τη σελίδα στην οποία βαθμολογείται και κ?ιτικά?εται το iPod Nano. Πε?ιλαμβάνει τα -συνήθη- thumbs up και thumbs down κουμπιά, καθώς και σχόλια χ?ηστών. Αν δείτε όμως πιο π?οσεκτικά, θα π?οσέξετε ότι αυτό το π?οϊόν έχει τη δική του wiki ιστο?ία, ταμπέλες χ?ηστών (user tags) και ένα RSS Feed με αλλαγές για να το πα?ακολουθείτε!

Πανέμο?φο?

Advertisements

2 Responses to “”


  1. 1 Kostis Sakkas 23 November, 2005 at 12:56 pm

    Δε θέλω να ακουστώ α?νητικός, αλλά η γνώμη μου είναι ότι θα πε?άσει πολ? και?ός για να δο?με ελληνικό WEB 2.0 website. Μία βασική π?οϋπόθεση -όπως θα ξέ?ετε και εσείς άλλωστε- είναι ο σεβασμός στα web standards, κάτι που το συντ?ιπτικό ποσοστό των ελληνικών site-ελλήνων web developers-Εται?ιών Web δε φαίνεται να εκτιμά-γνω?ίζει-θέλει να μάθει.

  2. 2 ndrandakis 24 November, 2005 at 10:54 am

    Ο?τε κι εγώ θέλω να ακουστώ α?νητικός, αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου… 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: