Και, μια και λέγαμε για Web 2.0….


..η Αμαζον συνεχίζει να π?ωτοπο?εί και να οδηγεί τις εξελίξεις.

Με την τελευταία της κίνηση (αλλά και την π?οηγο?μενη για την π?οσθήκη των user tags στα π?οϊόντα), ανοίγει το δ?όμο για το αποκαλο?μενο “Marketing των πολιτών” (citizen marketing) με πολ? θό?υβο.

Η Amazon εγκαινιάζει ένα wiki π?οϊόντων (κατά το wikipedia), δηλαδή ένα link σε όλα (σχεδόν) τα π?οϊόντα της, που θα επιτ?έπει στους επισκέπτες της να καταχω?ο?ν πλη?οφο?ίες για το κάθε π?οϊόν.

Μοιάζει με πολ? μεγάλη κίνηση για πολλο?ς λόγους:

  • Θα βελτιώσει τις πωλήσεις της Αμαζον, αφο? κάθε καταχω?ημένο π?οΪόν θα έχει υπε?βολικά μεγαλ?τε?ο όγκο πλη?οφο?ιών σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.
  • Θα πα?έχει στους επισκέπτες της έναν τε?άστιο όγκο αλλά και βάθος πλη?οφο?ιών που θα υποσκελίζουν τα πα?αδοσιακά μη?ματα μά?κετινγκ των π?οϊοντων.
  • Μας εξοικειώνει με το ανε?χόμενο μοντέλο της συνε?γασίας με τον πελάτη, αλλά σε μια μαζική κλίμακα πλέον, δοκιμασμένο σε ένα π?ωτοφανώς μεγάλο κοινό.

Φυσικά, π?οσθέτει νέες -πολ? μεγάλες- δυσκολίες στη δουλειά των marketers των π?οϊόντων, οι οποίοι θα π?έπει να πα?ακολουθο?ν στενά τα wikis των π?οϊόντων τους και να συμμετέχουν στο διάλογο.

Advertisements

0 Responses to “Και, μια και λέγαμε για Web 2.0….”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: