Η είδηση αυτή δείχνει ότι είμαστε ακόμη στην α?χή της μάχης για το Web 2.0, αλλά και την κυ?ια?χία στις μηχανές αναζήτησης.

Η Alexa (ιδιοκτησίας Amazon) μετατ?έπεται σε μια Web search πλατφό?μα. Και αυτό δείχνει σαν μια πολ? μεγάλη κίνηση. Και στις π?ώτες τους αντιδ?άσεις όλοι δείχνουν να συμφωνο?ν με αυτό. Όπως ο Seth Godin. Όπως ο John Batelle (του οποίου το βιβλίο “The Search” διαβάζω συνεπα?μένος αυτές τις ημέ?ες, και με κάνει να βλέπω όλες αυτές τις εξελίξεις με άλλη ματιά).

Ο τελευταίος μάλιστα ξεκινάει το κομμάτι του εντελώς χα?ακτη?ιστικά λέγοντας: “Κάθε τόσο έ?χεται μια νέα ιδέα η οποία έχει τη δ?ναμη να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιο?. Όταν αυτό συμβαίνει, β?ίσκεις τον εαυτό σου να λέει “μα φυσικά αυτό θα γινόταν. Γιατί δεν μπο?ο?σα να το π?οβλέψω? Με λίγα λόγια, η Alexa, μια εται?εία αναζήτησης στο Ιντε?νετ που ελέγχεται από την Amazon, π?όκειται να π?οσφέ?ει όλο το ευ?ετή?ιό της (index) σε οποιονδήποτε το χ?ειάζεται!”

Η Alexa έχει πε?ίπου 5 δισεκατομμ??ια έγγ?αφα στο ευ?ετή?ιό της – πε?ίπου 100 Terabytes με δεδομένα! Για σταθείτε λίγο και σκεφτείτε το… Ο οποιοσδήποτε μπο?εί να χ?ησιμοποιήσει αυτό το ευ?ετή?ιο για να χτίσει οτιδήποτε. Και απότι μας λέει ο John Batelle, υπά?χουν κι άλλα.

Πολλά! Όπως ότι ο οποιοσδήποτε μπο?εί να χ?ησιμομοιήσει τους servers και την επεξε?γαστική ισχ? της Alexa για να επεξε?γαστεί τα πε?ιεχόμενα του ευ?ετη?ίου της – όπως πχ. να χ?ησιμοποιήσει (outsource) τον crawler ώστε να δημιου?γήσει μια δική του κάθετη μηχανή αναζήτησης (vertical search engine). Ή να χτίσει εντελώς νέες μο?φές μηχανών αναζήτησης, ή οτιδήποτε μπο?εί άλλο, αφο? ο διαθέσιμος πό?ος (το ευ?ετή?ιο της Alexa) αφήνουν τη φαντασία αχαλίνωτη. Και όλα αυτά θα είναι χτισμένα γ??ω από τη φημισμένη πλατφό?μα των Web Services της Amazon. Δεν υπά?χουν licensing fees, πα?ά μόνο “αμοιβή κατανάλωσης” (consumption fees, όπου ως consumption εννοείται η κατανάλωση επεξε?γαστικής ισχ?ος, αποθήκευσης ή bandwidth – δηλ. 1$ ανά ώ?α απασχόλησης του επεξε?γαστή, ή 1$ ανά 50 Gigabytes αποθήκευσης, ή 1$ ανά 1 gigabyte banwidth), κάτι εντελώς δικαιολογημένο και λογικό. Και άλλα πολλά….

Οι συνέπειες αυτής της κίνησης π?οφανώς θα είναι μεγάλες. Και όσοι μέχ?ι τώ?α, π?οσπαθώντας να πε?ιγ?άψουν τους 3 κυ?ία?χους παίκτες στη μάχη του μέλλοντος χ?ησιμομποιο?σαν το ακ?ων?μιο GYM (Google, Yahoo, Microsoft) καλά θα κάνουν να π?οσθέσουν και ένα Α στο τέλος. Ξέ?ετε, κατά το Amazon….

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: