Διαβάζω σήμε?α για την επιβολή π?οστίμου από τη Γενική Γ?αμματεία Εμπο?ίου του Υπου?γείου Ανάπτυξης στα καταστήματα Multirama του ομίλου Γε?μανός.

Γιατί? Μα γιατί “με δημόσια καταχώ?ισή τους (διαφήμιση) π?ος τους πελάτες τους κάνουν
γνωστό ότι διενε?γο?ν π?οσφο?ές κατά πα?άβαση της σχετικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται, ότι, σ?μφωνα με την ισχ?ουσα νομοθεσία, (ά?θ?ο 14
?.3377/2005) οι χειμε?ινές εκπτώσεις ξεκινο?ν την π?ώτη Δευτέ?α μετά
τις 20 Ιανουα?ίου και δια?κο?ν πέντε εβδομάδες. Έτσι, φέτος οι
χειμε?ινές εκπτώσεις α?χίζουν στις 23 Ιανουα?ίου και τελειώνουν στις 26
Φεβ?ουα?ίου.”!

Δηλαδή για να καταλάβω: οι εται?είες που αντιμετωπίζουν π?όβλημα στις πωλήσεις τους, που η αγο?ά των Χ?ιστουγένων δεν τους έδωσε την ευκαι?ία να ξεπουλήσουν τα αποθέματά τους, ή που -τέλος πάντων, για οποιοδήποτε άλλο λόγο- θέλουν να δώσουν στον κόσμο την ευκαι?ία να αγο?άσει φθηνότε?α π?οϊόντα, θα π?έπει να πε?ιμένουν να έ?θει το πλή?ωμα του χ?όνου έτσι όπως το έχει καθο?ίσει ο “νομοθέτης”?

Δηλαδή, όλο το χ?όνο μπο?είτε να ακ?ιβαίνετε τις τιμές σας, αλλά μόνο Φλεβά?η και Α?γουστο να τις χαμηλώνετε! Γιατί εμείς πολεμάμε και τον πληθω?ισμό, μανο?λα μ’….

Οι διακη??ξεις πε?ί “απελευθέ?ωσης της αγο?άς” φαντάζομαι ότι αφο?ο?σαν σε κάποιο άλλο κ?άτος, μιας άλλης κυβέ?νησης, ενός άλλου λαο?.

Advertisements

2 Responses to “”


  1. 1 bizwriter 16 January, 2006 at 4:44 pm

    Οι διακη??ξεις πε?ί “απελευθέ?ωσης της αγο?άς? φαντάζομαι ότι αφο?ο?σαν σε κάποιο άλλο κ?άτος, μιας άλλης κυβέ?νησης, ενός άλλου λαο?.

    Έλα μου ντε! Δες κι αυτό.

  2. 2 istikoglou 17 January, 2006 at 4:11 pm

    bizwriter με π?όλαβες :))


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: