Σε συνέχεια του π?οηγο?μενου post σχετικά με την πα?ουσίαση των ιδεών του Cluetrain manifesto και το ά?θ?ο της Tara Hunt, βλέπουμε με?ικές ιδέες που α?γά ή γ?ήγο?α θα φανο?ν ενδιαφέ?ουσες σε α?κετές Ελληνικές επιχει?ήσεις. Και όσες τις υιοθετήσουν π?ώτες θα δουν τα αποτελέσματα της δημιου?γίας πολ? ισχυ?ών δεσμών με την αγο?ά και τους πελάτες τους.

Η Tara Hunt έχει μια λίστα με τις βασικές α?ετές ενός καλο? marketer στη νέα εποχή. Έχει σημασία το ότι μιλάει για “κοινότητα” (community) αντί για αγο?ά και για “μέλη κοινότητας” (community members) αντί για πελάτες ή prospects:

 • Ο καλός marketer είναι υπέ?μαχος της κοινότητάς του. Αυτό σημαίνει ότι θα π?έπει να μιλάς για την κοινότητα (ή την αγο?ά σου) στην εται?εία σου και όχι το αντίθετο.
 • Ο καλός marketer ξέ?ει ότι οι ισχυ?ές μά?κες σήμε?α δεν χτίζονται σε διαδ?όμους, σε διαφημιστικά γ?αφεία ή brainistorming meetings. Όσο και να γυαλίσεις, διαφημίσεις ή “γκλαμου?ιάσεις” το brand σου, η αγο?ά θα το δει έτσι όπως π?αγματικά είναι.
 • Ο καλός marketer σχεδιάζει λίγο, αλλά αλλάζει πολλά. Είναι ουσιαστικά συνέχεια του π?οηγο?μενου σημείου. Αν κάτι δεν δουλε?ει καλά, σταμάτα, εξέτασέ το, διό?θωσέ το, από??ιψέ το ή δώσε του πε?ισσότε?η από την ενέ?γειά σου, αλλά μην μένεις “κολλημένος στο πλάνο” (α?χικό σχεδιασμό).
 • Ο καλός marketer ξέ?ει να χ?ησιμοποιεί τα διαθέσιμα ε?γαλεία. Όχι μόνο τα στάντα? ε?γαλεία. Τα γνωστά σε όλους. Ανακαλ?πτει νέα. Μαθαίνει πως δουλε?ουν. Blogging, Flickr, Del.ico.us, Dodgeball, LinkedIn, Plazes, Flock…. και η λίστα συνεχίζεται.
 • Ο καλός marketer δεν ανταποκ?ίνεται μόνο στις σημε?ινές ανάγκες της κοινωνίας, αλλά ξέ?ει και τις αυ?ιανές της ανάγκες. Ο καλ?τε?ος τ?όπος να γίνεις “π?οφήτης” είναι να ασχοληθείς με τις μικ?ές εξειδικευμένες (niche) κοινότητες. Υπά?χουν επα?κείς λόγοι γιαυτό: α) οι “μεγάλοι” δεν ασχολο?νταιμε αυτές, ά?α έχεις λιγότε?ο ανταγωνισμό (δες και το Blue Ocean Strategy) και β) αυτές οι εξειδικευμένες αγο?ές-κοινότητες είναι εκεί που ξεκινο?ν οι νέες επαναστάσεις. Αν γίνεις μέ?ος αυτών των επαναστάσεων, ξέ?εις τι έ?χεται στο άμεσο ή μακ?υνό μέλλον.
 • Ο καλός marketer ανταμείβει τα μέλη της κοινότητας του που τον στη?ίζουν. Κανείς άνθ?ωπος δεν είναι ασήμαντος. Δεν έχει σημασία αν είσαι μικ?ός ή μεγάλος πα?άγοντας διάδοσης των π?οϊόντων/υπη?εσιών (σ.?. sneezer – η ιδέα π?οέ?χεται από το Unleashing the Ideavirus του Seth Godin). Πως επιβ?αβε?εις τους “Ευαγγελιστές” σου (σ.?. μια άλλη ιδέα που π?οέ?χεται από το Creating Customer Evangelists των McConnel-Huba)? Σιγου?έψου ότι τους πα?έχεις τα κατάλληλα ε?γαλεία για να συνεχίσουν το έ?γο τους. Θ?μισέ τους πόσο σημαντικοί είναι για σένα. Άκουσέ τους ή ζήτα τους να βοηθήσουν στη βελτίωση π?οϊόντων/υπη?εσιών.
 • Ο καλός marketer γίνεται ενε?γό μέλος της κοινότητας στην οποία συμμετέχει. Δε μιλάμε μόνο για λίγα λεφτά που θα “χο?ηγήσει”. Μιλάμε για ενε?γή συμμετοχή. Για ξεκίνημα νέων π?οσπαθειών. Για χ?όνο και π?οσωπική ε?γασία. Ό,τι θα τον βοηθήσει να γνω?ίσει κόσμο από κοντά. Το σημαντικό: ΔΕ? ΠΡΕΠΕΙ να σκέφτεται τι θα αποκομίσει από αυτή τη διαδικασία, αλλά τι θα δώσει (σ.?. μια ιδέα που αναλ?εται πολ? όμο?φα στο “Never Eat Alone? του Keith Ferrazzi).
 • Ο καλός marketer είναι πελάτης του εαυτο? του (της). Αν δεν το αγο?άσεις εσ?, γιατί να το αγο?άσει οποιοσδήποτε άλλος?
 • Ο καλός marketer ξέ?ει πότε να κάνει πίσω. Και να αλλάζει πο?εία όταν το π?άγμα δεν δείχνει ότι έχει μέλλον.
 • Ο καλός marketer ποτέ δεν παί?νει τον εαυτό του πολ? σοβα?ά. Κάνει την πλάκα του. Αυτοσα?κάζεται. Βγάζει τον αληθινό του εαυτό. Γενικά δεν διστάζει να γελάει με το πα?αμικ?ό. Ψάξε το χιο?μο?. Παίξε με αυτό. Είναι ΟΚ.

Όποιος διαβάσει το post της Tara Hunt θα β?ει λίγο πε?ισσότε?ες λεπτομέ?ειες για το κάθε ένα από τα 10 αυτά σημεία. Και τα πε?ισσότε?α αξίζουν π?οσοχής για όποιον θέλει να είναι στην πιάτσα στο μεσο-μακ?οπ?όθεσμο μέλλον.

Advertisements

0 Responses to “” 1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: