Το Current TV είναι ένα τηλεοπτικό startup που δημιο??γησε ο π?ώην αντιπ?όεδ?ος των ΗΠΑ Al Gore. Είναι διαθέσιμο σε 20 εκατ. συνδ?ομητές και σε άλλους μέσω άλλων καλωδιακών καναλιών που συνδέονται με αυτό. Το π?αγματικά επαναστατικό με το Current TV είναι ότι το πε?ιεχόμενο του το δημιου?γο?ν οι θεατές του!

Φτιάχνεις μια ιστο?ία σε video, την ανεβάζεις στο site τους, οι άλλοι χ?ήστες μπαίνουν, το βλέπουν, και ψηφίζουν αν τους α?έσει. Αν το video πά?ει το “π?άσινο φως” από α?κετο?ς επισκέπτες, ανεβαίνει και παίζεται από το κανάλι.

Αυτό όμως δεν είναι α?κετό. Πως κάποιος θα φτιάξει ένα βίντεο α?κετά καλό ώστε να αξίζει να ανέβει στην τηλεό?αση? Το Current TV έχει στο site του ένα π?αγματικό σχολείο. Στο studio, θα β?ει κάποιος όλα τα “how to shoot a video”: εκπαίδευση, τεχνικά θέματα, εξοπλισμός, γ??ισμα, ήχος, μέχ?ι και πως να δημιου?γείς ιστο?ίες (storrytelling)!. Δείτε και το εισαγωγικό video από τον Sean Penn. Όμως, ακόμα και χω?ίς αυτή τη δυνατότητα (να ανεβαίνουν τα videos στο τηλεοπτικό κανάλι), το site από μόνο του είναι μια εξαι?ετική πηγή για τη δημιου?γία και πα?ουσίαση ιστο?ιών.

Αυτό είναι το μέλλον της τηλεό?ασης – να την πά?ουμε από τα χέ?ια των κυβε?νήσεων και των μεγαλοε?γολάβων και να την πα?αδώσουμε στα χέ?ια των απλών ανθ?ώπων. Αυτών που ζουν μέσα στην π?αγματική κοινωνία και έχουν συναίσθηση τι π?αγματικά χ?ειάζεται ο κόσμος.

Ο Justin Fox στο πε?ιοδικό Fortune ανα?ωτιέται “Out with old media; in with… what?“. Και μας λέει ότι “όπως θα μάθουμε από το επε?χόμενο βιβλίο του Chris Anderson The Long Tail: Why the Future is Selling Less of More, όλο και πε?ισσότε?οι άνθ?ωποι θα έχουν τη δυνατότητα να βγάζουν λεφτά από τ?αγο?δια, βιβλία, ταινίες και άλλα π?οϊόντα των media, απευθυνόμενοι σε ένα πε?ιο?ισμένο (εξειδικευμένο) κοινό.

…..οι εκδότες των εφημε?ίδων β?ίσκονται αυτή τη στιγμή σε πανικό. Όχι τόσο γιατί χάνουν το αναγνωστικό τους κοινό (ένα μεγάλο μέ?ος τους ακολουθεί στην online έκδοση πλέον), αλλά γιατί δέιχνουν να χάνουν το παιχνίδι των αγγελιών. Για αυτο?ς που καταχω?ο?ν μικ?ές αγγελίες ή τις διαβάζουν, η νέα εποχή ανήκει στην Craigslist, το Monster.com και τα πα?όμοιά τους. Π?όκειται για επιλογές απεί?ως καλ?τε?ες και για τους δ?ο. Για δεκαετίες οι μικ?ές αγγελίες χ?ηματοδοτο?σαν τη δημοσιογ?αφία. Όχι πλέον”.

Η διάδοση του broadband (κυ?ίως με τις φτηνές dsl συνδέσεις), η δημοτικότητα των ηλεκτ?ονικών συσκευών χει?ός που παίζουν πλο?σιο πε?ιεχόμενο (από το iPod, μέχ?ι το PSP αλλά και τα smartphones) και οι παιχνιδομηχανές, δείχνουν ότι το παιχνίδι ανοίγει. Στο π?όσφατο Consumer Electronics Show η διανομή πε?ιεχομένου σε κάθε συσκευή ήταν ένα από τα κεντ?ικότε?α θέματα στις πα?ουσιάσεις των μεγαλ?τε?ων κολοσσών ηλεκτ?ονικών και Media. Όλες αυτές οι συσκευές χ?ειάζονται πε?ιεχόμενο.

Οι videobloggers και το podcasting δείχνουν να πα?έχουν το ιδανικό πε?ιεχόμενο για το κοινό που έχει τη δυνατότητα να “κατεβάσει” αυτό το πε?ιεχόμενο και να το αναπα?άγει στις μικ?οσυσκευές του. ?α ο δει/ακο?σει στο δ?όμο, στο μετ?ό, ή στο αυτοκίνητο. Οι μικ?ότε?ες ηλικίες (το διαχ?ονικό ιε?ό δισκοπότη?ο των marketers) μπο?ο?ν από εδώ και στο εξής να επιλέγουν τι θα δουν/ακο?σουν, πότε θα το δουν/ακο?σουν και σε ποιά συσκευή. Κανείς πα?αγωγός τηλεό?ασης/?αδιοφώνου δεν μπο?εί να τους “στήσει” μια συγκεκ?ιμένη ώ?α της μέ?ας για την εκπομπή του. Κανείς δεν μπο?έι να τους πει ότι μπο?ο?ν να τον δο?ν μόνο στο σπίτι ή να τον ακο?σουν μόνο στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο.

Ποιοί στην Ελλάδα είναι έτοιμοι να ανταποκ?ιθο?ν στα νέα δεδομένα? Ποιοί μπο?ο?ν να δημιου?γήσουν πε?ιεχόμενο κατάλληλο για αυτό το κοινό, για αυτές τις συσκευές και με αυτή την τεχνολογία (RSS, digital κλπ)?

Το post αυτό θα έχει και 2ο μέ?ος.

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: