Ο Robert Scobble μας μεταφέ?ει ένα ενδιαφέ?ον ά?θ?ο από το blog του Robert Fripp.

Για όσους δεν το ξέ?ουν, ο Robert Fripp είναι διάσημος κιθα?ίστας (για τους παλιότε?ους, ίσως το όνομα King Crimson να λέει πε?ισσότε?α). Ο Scobble μας λέει ότι η δουλειά του δεν είναι η κιθά?α, αλλά το audience aggregation (συσσώ?ευση ακ?οατη?ίου? κοινο??), και ότι το ά?θ?ο είναι υποχ?εωτικό για ανάγνωση από τους επιχει?ηματίες. Μια φ?άση κλειδί (κατά τη γνώμη του) είναι η πα?ακάτω:

“Στις επιχει?ήσεις, οι π?οσωπικές σχέσεις δεν είναι τα πάντα. Είναι σχεδόν τα πάντα.”

Είναι μια ιδέα που λανσά?ει με πολ? ω?αίο τ?όπο και ο Keith Ferazzi στο “Never Eat Alone” -στο οποίο έχω αναφε?θεί και σε π?οηγο?μενο post-, στο οποίο π?οτείνει μια συγκεκ?ιμένη μεθοδολογία για την ανάπτυξη του π?οσωπικο? δικτ?ου κάθε επαγγελματία.

Ο Scobble πάει ένα βήμα πα?ακάτω. Μας γ?άφει: “Κάνω δουλειές μόνο με ανθ?ώπους που γνω?ίζω, που μπο?ώ να διαβάσω, ή να εντοπίσω στις μηχανές αναζήτησης. Αν δεν μπο?εί κάποιος να σε β?ει στο Yahoo, στο Google, ή στο MSN, μήπως θάπ?επε να α?χίσεις να διο?θώνεις αυτό το π?όβλημα?”

Advertisements

0 Responses to “”  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: