Πολιτική Βλακεία 2.0

Σε ένα άλλο πολιτικό μέτωπο τώ?α:

Έβλεπα τη Δευτέ?α το β?άδυ στην τηλεό?αση μου τον ?ίκο Κωνσταντόπουλο εξε?χόμενο από το γ?αφείο του Εισαγγελέα του Α. Πάγου Δημήτ?η Λινο?, να κάνει δηλώσεις για το θέμα των υποκλοπών. Τον ακο?ω μεταξ? άλλων να λέει ότι “…Είναι φανε?ό ότι πλανάται πάνω από την ελληνική δημοκ?ατία η λεγόμενη διαδικτυακή τ?ομοκ?ατία.”

Λέω, δεν μπο?εί, μέσα στον πυ?ετό μου και τον πονοκέφαλο κάπου τα έχω μπε?δέψει. Αυτό το Διαδίκτυο μου έχει καταντήσει α??ώστεια τελικά και τα αυτιά μου ακο?νε πουλάκια.Όμως, διαβάζοντας την άλλη μέ?α τα ?επο?τάζ διαπιστώνω ότι π?άγματι αυτές ήταν οι δηλώσεις.

Διαδικτυακή τ?ομοκ?ατία λοιπόν! ?έος ό?ος. Όπως πάντα τα τελευταία 10 χ?όνια, το διαδίκτυο φταίει σχεδόν για όλα τα κακά αυτο? του τόπου. Για τις πα?ακολουθήσεις, τη διαφθο?ά της νεολαίας, τις αυτοκτονίες, αλλά και την υπογεννητικότητα. Έλα όμως που έχω κι εγώ τα ε?ωτήματά μου….

 • Είχε καμμία συμμετοχή τo Διαδίκτυο στην εν λόγω συνωμοσία; Δεν έγιναν όλα σε ένα κλειστό ηλεκτ?ονικό σ?στημα, ελεγχόμενο από τεχνικο?ς, το οποίο δεν είχε σχέση, όχι μόνο με διαδίκτυο, αλλά ο?τε καν με εσωτε?ικό εται?ικό δίκτυο;
 • Γνω?ίζουν “οι καταγγέλοντες” ότι το ασφαλέστε?ο μέσο τηλεπικοινωνιών θεω?είται σήμε?α το “Διαδικτυακό” Skype που πα?έχει encryption στις συνομιλίες οι οποίες μάλιστα είναι σε απευθείας γ?αμμή των συνομιλο?ντων χω?ίς να πα?εμβάλλονται κεντ?ικοί κόμβοι? Γνω?ίζουν δηλαδή ότι οι τεχνολογίες της “Διαδικτυακής τ?ομοκ?ατίας” είναι φτιαγμένες έτσι ώστε, όλο και πε?ισσότε?ο να βγαίνουν από τη μέση οι μεσάζοντες στην π?οσπάθεια των ανθ?ώπων να επικοινωνήσουν και να συνδιαλλαγο?ν?

Έχω κι άλλα ε?ωτήματα αλλά βα?ιέμαι. Φαντάζομαι ότι οι ε?ωτώμενοι δεν διαβάζουν στο Διαδίκτυο.

Advertisements

10 Responses to “Πολιτική Βλακεία 2.0”


 1. 1 kostas n. 17 February, 2006 at 2:04 pm

  Ο ?ίκος Κωνσταντόπουλος π?οφανώς ζεί σε μια άλλη εποχή.
  Αδυνατεί να κατανοήσει τη σημε?ινή π?αγματικότητα γι’αυτό και τη
  δαιμονοποιεί. Το π?όβλημα με αυτόν τον άνθ?ωπο δεν είναι η βλακεία του,
  αλλά η απήχηση του. Δεν είναι ο?τε ο μόνος, ο?τε ο π?ώτος, ο?τε ο τελευταίος βλάκας στη πολιτική. Είναι όμως άνθ?ωπος με μεγάλη επι??οή όχι τόσο σε αποφάσεις όσο σε αντιλήψεις και εντυπώσεις. Μη ξεχνάμε οτι π?ίν απο λίγο και?ό κάποιοι τον π?ότειναν και για Π?όεδ?ο της Δημοκ?ατίας.
  Φαντάσου…!

 2. 2 nikos 17 February, 2006 at 2:13 pm

  Εντάξει, ο ό?ος βλακεία μπο?εί να είναι υπε?βολικός (και στο π?οηγο?μενο post) αλλά από την άλλη, κι αυτοί οι άνθ?ωποι π?έπει να καταλάβουν ότι παίζουν ?όλο στην ίδια μας τη ζωή, το επίπεδό της, την ασφάλειά μας, την ευημε?ία μας και όλα τα άλλα χιλιοειπωμένα.

  Υπό την έννοια αυτή, οφείλουν να είναι κοντά στις εξελίξεις της κοινωνίας, να είναι ενημε?ωμένοι, να εμπιστε?ονται τις νεότε?ες γενιές για θέματα που δεν γνω?ίζουν, να εκχω?ο?ν εξουσία εκεί που δεν μπο?ο?ν να τα βγάλουν πέ?α, και κυ?ίως να είναι σεμνοί στο λόγο και την πα?ουσία τους.

 3. 3 bizwriter 17 February, 2006 at 2:40 pm

  Υπό την έννοια αυτή, οφείλουν να είναι κοντά στις εξελίξεις της κοινωνίας, να είναι ενημε?ωμένοι, να εμπιστε?ονται τις νεότε?ες γενιές για θέματα που δεν γνω?ίζουν, να εκχω?ο?ν εξουσία εκεί που δεν μπο?ο?ν να τα βγάλουν πέ?α, και κυ?ίως να είναι σεμνοί στο λόγο και την πα?ουσία τους.

  Μα τότε δεν θα γινόντουσαν πολιτικοί! 😉

 4. 4 nikos 17 February, 2006 at 3:03 pm

  Σωστό κι αυτό…..

 5. 5 S G 17 February, 2006 at 3:28 pm

  μα τοση ασχετοσυνη ?ε παιδι μου?

  καλα λεω οτι για ολα τα κακα της Ελλαδας φταιει η κυ?ια?χια των δικηγο?ων!

 6. 6 Σπασίκλας 17 February, 2006 at 4:21 pm

  Εντάξει, ο ό?ος βλακεία μπο?εί να είναι υπε?βολικός (και στο π?οηγο?μενο post)

  Όχι, δεν είναι υπε?βολικός. Πες τα! ?α κάτσουν να μάθουν δυο π?άγματα π?ιν α?χίσουν να λένε ότι τους κατέβει. Όλοι είμαστε βλάκες σε κάποιους τομείς άλλα έχουμε τη στοιχειώδη αξιοπ?έπεια να το βουλώνουμε για π?άγματα για τα οποία δεν κατέχουμε.

 7. 7 Αγγελος 18 February, 2006 at 4:15 pm

  Excuse me

  Αλλά όλους αυτο?ς τους βλάκες, τους άσχετους,
  ποιοί ΒΛΑΚΕΣ και ΑΣΧΕΤΟΙ τους ψηφίσανε ?

  Αγγελος.

 8. 8 S G 18 February, 2006 at 4:34 pm

  παντως οχι εμεις 🙂

 9. 9 nikos 18 February, 2006 at 6:58 pm

  Ε?ώτηση:

  Πιστε?ετε ότι θα μπο?ο?σε ποτέ στο μέλλον, αυτή η συζήτηση που διευ??νεται στην Ελληνική μπογκόσφαι?α ανάμεσα σε χιλιάδες ανθ?ώπους που ξεφε?γουν πλέον από τα κομματικά δεσμά των ηλιθίων, να οδηγήσει σε ανάδειξη μιας νέας πολιτικής δ?ναμης έτσι όπως έγινε η ανάδειξη του Howard Dean στην Αμε?ική για τις εκλογές του 2004?

 10. 10 Frank Anton 19 February, 2006 at 4:04 pm

  Οι λόγοι που (δυστυχώς) δεν βλέπω μεγάλη επιτυχία στο εγχεί?ημα…

  Ο π?όεδ?ος του ΠΑΣΟΚ π?οσπάθησε να κάνει μια π?οσπάθεια π?οσέγγισης των ‘ανθ?ώπων του διαδικτ?ου’, αλλά π?οφανώς αυτή κόλλησε κάπου. Τα ανίκανα να κατανοήσουν την π?οσπάθεια αυτή κομματικά στελέχη, την καταδίκασαν με την άγνοια τους. (που ξέ?ουν τώ?α στους κομματικο?ς μηχανισμο?ς τι είναι τα blogs, τα fora, τα chat rooms, κτλ. Αυτά κουβεντιάζουν στην τοπικές ο?γανώσεις?)

  Ο χώ?ος της πολιτικής στην Ελλάδα δυστυχώς δεν π?οσφέ?εται για θετικά σχόλια. Π?ώτον, γιατί υπά?χει ανισομε?ής αναλογία επαγγελμάτων (πε?ισσότε?οι από το 75% είναι απόφοιτοι κάποιας ?ομικής Σχολής), δε?τε?ον, γιατί η π?οσπάθεια απήχησης στο ευ?? κοινό εκφ?άζεται από μια ‘ξ?λινη’ γλώσσα (που σκόπιμα χ?ησιμοποιείται), τ?ίτον γιατί οι διουκο?ντες το Ελληνικό Έθνος α?νο?νται να υιοθετήσουν την τεχνολογία ως μέσο και τ?όπο επικοινωνίας και τέτα?τον γιατί οι διουκο?ντες την Πλη?οφο?ική (εν Ελλάδι) α?νο?νται να συμμετέχουν σε πολιτικά παιχνίδια (ώστε να δημιου?γήσουν τεχνολογικά θεσμικά πλαίσια πολιτικής διοίκησης) και π?οτιμο?ν να συνδιαλέγονται απλά ‘κάτω από το τ?απέζι’.

  Δεν θα ήμουν α?νητικός σε οποιαδήποτε π?οσπάθεια γεφ??ωσης αυτο? του χάσματος των γενεών, α?κεί οι διαμεσολαβητές να είχαν βιογ?αφικό που θα κάλυπτε και τις δυο πλευ?ές.

  Όσο για τους ό?ους ‘βλάκας’ και ‘βλακειά’ δεν τους υιοθετώ. ‘Πολιτικώς βλάκας’ όμως αλλάζει τα δεδομένα. Γιατί πετώντας τέτοιες κοτσάνες, το μόνο που καταφέ?νει είναι να εμποδίζει την επικοινωνία της πολιτικής (την γενιά που αυτο? του είδους οι ανθ?ώποι εκφ?άζουν) με την τεχνολογία (την σ?γχ?ονη γενιά, α?κετά μο?φωμένων ή/και χ?ηστών της Πλη?οφο?ικής, που π?οσπαθο?ν να ακολουθήσουν τους ?υθμο?ς της εποχής).

  Δυστυχώς, ο κ??ιος Κωνσταντόπουλος, και ο κάθε κ??ιος Κωνσταντόπουλος, έχουν γίνει φε?έφωνα της Τέτα?της Εξουσίας, π?οσπαθώντας να εκφ?άσουν μεγαλειώδεις ‘φανφά?ες’ για να π?οκαλέσουν την αυτοπ?οβολή τους, αγνοώντας αν το πε?ιεχόμενο του πολιτικο? τους λόγου εμπε?ιέχει υπε?βολές ή ανοησίες (που δυστυχώς για αυτο?ς απευθ?νεται σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμο?, που έχει πολ? καλ?τε?η και πιο ά?τια γνώση του θέματος από αυτο?ς!)

  Υ.Γ. 1:Είμαι apolitique’ χα?ακτή?ας, απέχων από την εκλογική διαδικασία. Φ?οντίζω πάντα να λείπω στο εξωτε?ικό κατά τις μέ?ες της οποιαδήποτε εκλογικής διαδικασίας. Για να μην μου κολλήσετε καμία ‘ταμπέλα’ αδίκως. :o)
  Υ.Γ.2: Πως σας φάνηκε ο τεχνολογικά εμπλουτισμένος πολιτικός λόγος μου? Θα μπο?ο?σε ποτέ να εκφ?αστεί έτσι ένας δικηγό?ος ή ένας image maker που συντάσσει τον λόγο ενός υπου?γο?? ;o)
  Y.Γ.3: Ζητάω συγνώμη για την κατάχ?ηση χώ?ου και (αναγνωστικο?) χ?όνου.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: