Πολιτική βλακεία 1.0

Διάβαζα το Σαββατοκ??ιακο στις εφημε?ίδες για τον π?οβληματισμό που επικ?ατεί στην Ευ?ώπη σχετικά με το Google. Οι Ευ?ωπαϊκές κυβε?νήσεις λέει, ανησυχο?ν καθώς έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της ισχ?ος που διαθέτει ο εξ Αμε?ικής γίγαντας.

Ο Γάλλος π?όεδ?ος Ζακ Σι?άκ, σε ένα ντελί?ιο ανταγωνιστικο? πνε?ματος και αποφασιστικότητας, φέ?εται να έκανε τη δήλωση, ο απόηχος της οποίας έφτασε στην άλλη άκ?η του Ατλαντικο? π?οκαλώντας τη γνωστή πτώση της μετοχής της Google:

Είμαι διατεθειμένος να χ?ηματοδοτήσω με όσα λεφτά χ?ειάζεται τη δημιου?γία του ανταγωνιστή τους στην Ευ?ώπη. Δεν θα τους αφήσω να κυ?ια?χήσουν!

Φαντάζομαι τον πανικό και την απόγνωση που κατέλαβε τα διευθυντικά γ?αφεία, εκεί στο Mountain View της Callifornia. Δεν είναι και λίγο π?άγμα. Ο π?όεδ?ος της Γαλλίας θα χ?ηματοδοτήσει (με λεφτά του Γαλλικο? λαο? φαντάζομαι) τη δημιου?γία μιας ιδιωτικής εται?είας (ή μήπως θάναι κ?ατική;) η οποία θα δημιου?γήσει (από που;) τη δική της τεχνογνωσία (ή μήπως θα κλέψει τους αλγό?ιθμους της Google;) για να της κλέψει τη δόξα – ή έστω ένα μέ?ος αυτής. Και αν μπο?έσει να την εξαφανίσει και να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη θα είναι ακόμα καλ?τε?α. Ε, Ζακ;

Στα σοβα?ά, νομίζω ότι οι Ευ?ωπαίοι πολιτικοί χ?ειάζονται ένα εντατικό μάθημα επιχει?ηματικότητας και ελε?θε?ης οικονομίας – π?όκειται για το το κοινωνικό σ?στημα το οποίο έχουν κληθεί να υπε?ασπιστο?ν, έτσι;
Γιατί η πε?ίπτωση Σι?άκ δεν είναι η εξαί?εση. Είναι ο κανόνας. Η ίδια η Ευ?ωπη εδώ και δεκαετίες έχει χτιστεί πάνω στις λογικές των κ?ατικών επιδοτήσεων. Αν θα έπ?επε να επιδοτήσουν ένα π?άγμα, αυτό θα έπ?επε να ήταν το μάζεμα του Δημόσιου Τομέα, η ενίσχυση της επιχει?ηματικότητας και η σ?νδεση της επιστημονικής έ?ευνας με την αγο?ά και τις ανάγκες της.

?αι, ακ?ιβώς τα στοιχεία τα οποία δημιο??γησαν τη Google. Γιατí, ας μην ξεχνάμε ότι οι Page και Brin ίδ?υσαν την εται?εία τους στη?ιγμένοι στη έ?ευνα και υλικοτεχνική υποδομή που τους πα?είχε το Stanford University κατά την πε?ίοδο που έκαναν την Πανεπιστημιακή τους έ?ευνα. Και το εν λόγω Πανεπιστημιο μπο?εί να υπε?ηφανε?εται και να αντλεί αίγλη από την απίστευτη επιτυχία της εται?είας αυτής.

Αντίθετα, π?ιν από λίγες μόλις εβδομάδες έβλεπα σε εκπομπή του Μάκη (ένας είναι ο Μάκης) τον π??τανη του ΕΜΠ κ. Μα?κάτο να ω??εται λέγοντας ότι “δεν είναι δυνατόν να χ?ησιμοποιο?νται τα αποτελέσματα της Πανεπιστημιακής έ?ευνας για εμπο?ικο?ς σκοπο?ς” σε μια υπόθεση κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων για ένα -π?άγματι- π?ωτοπο?ιακό π?οϊόν. Κλοπής που π?οφανέστατα είχε διαπ?άξει ο καλός μας Θόδω?ος Κατσανέβας ενάντια σε ένα ζευγά?ι καθηγητών που ανέπτυξαν το π?οϊόν.

Κάτι αντίστοιχο συνάντησα π?οχθές στο πολ? καλό blog του Παναγιώτη Β?υώνη (ο οποίος είναι και π?ωτοπό?ος podcaster επίσης), σε ένα post σχετικά με το Fon ένα π?ωτοπο?ιακό π?οϊόν μια Αμε?ικάνικης εται?είας επάνω στην δω?εάν ασ??ματη τηλεφωνία. Κάτω από το ποστ απάντησε ένας φοιτητής του Οικονομικο? Πανεπιστήμιου ότι έχουν ήδη από και?ό κάτι αντίστοιχο και πολ? πιο εξελιγμένο. Και πολ? σωστά ο Παναγιώτης του απάντησε ότι ένα σπουδαίο π?οϊόν στα ε?γαστή?ια του Πανεπιστημίου γιαυτόν δεν είχε ΚΑΜΜΙΑ αξία.

Αντίθετα, το FON ήταν διαθέσιμο γιαυτόν, έτοιμο, ε?κολο, πακετα?ισμένο, στη σωστή τιμή και γιαυτό ασχολήθηκε μαζί του. Ε?κολα μπο?εί κάποιος να ισχυ?ιστεί ότι έχει δημιου?γήσει κάτι π?ωτοπο?ιακό, σπουδαίο, χ?ήσιμο ή οτιδήποτε άλλο. Αξία όμως έχει αυτός που το βγάζει στην αγο?ά για να του πει τη γνώμη της.

Advertisements

14 Responses to “Πολιτική βλακεία 1.0”


 1. 2 S G 17 February, 2006 at 10:59 am

  ο Σι?ακ εχει δηλωσει π?ιν κανα χ?ονο τουλαχιστον οτι θελει να φτιαξει γαλλικο αντιβα?ο στο γκουγκλ. Εκτος απο τον δεδομενο ευ?ωπαϊκο π?οστατευτισμο και πα?εμβατισμο, ειναι και κλασικη τακτικη των Γαλλων που εχει να κανει με την π?οστασια της γαλλικης γλωσσας. Στις πινακιδες καταστηματων π?επει να μπαινουν γαλλικα, στην τηλεο?αση, στο ?αδιοφωνο κτλ
  Φυσικα ειναι αποτυχημενη πολιτικη μια και η χ?ηση της γαλλικης διεθνως πεφτει. ΤΟ καλυτε?ο πα?αδειγμα αποτυχιας ηταν απο τον Σι?ακ παλι, οταν δηλωσε οτι θα φτιαξουν γαλλικο ανταγωνιστη του ΣιΕνΕν. Φυσικα δεν τα καταφε?αν ποτε, σαν κλασικοι γ?αφειοκ?ατες το εχουν ακομα στα χα?τια.

  “Αντίθετα, π?ιν από λίγες μόλις εβδομάδες έβλεπα σε εκπομπή του Μάκη (ένας είναι ο Μάκης) τον π??τανη του ΕΜΠ κ. Μα?κάτο να ω??εται λέγοντας ότι “δεν είναι δυνατόν να χ?ησιμοποιο?νται τα αποτελέσματα της Πανεπιστημιακής έ?ευνας για εμπο?ικο?ς σκοπο?ς”

  σε μια σοβα?η χω?α αυτο θα επ?επε να ειναι λογος απολυσης…

 2. 3 nikos 17 February, 2006 at 2:28 pm

  “σε μια σοβα?η χω?α αυτο θα επ?επε να ειναι λογος απολυσης…”

  Κι όμως, όλο το “πάνελ” συμφώνησε με τον κ. Μα?κάτο δια βοής -και μεμονωμένα α?γότε?α- σαν να ήταν το πιο αυτονότητο π?άγμα του κόσμου.

 3. 4 cosmix 17 February, 2006 at 3:47 pm

  σε ένα post σχετικά με το Fon ένα π?ωτοπο?ιακό π?οϊόν μια Αμε?ικάνικης εται?είας επάνω στην δω?εάν ασ??ματη τηλεφωνία.

  Το ΦΟ? δεν έιναι π?οϊόν αμε?ικάνικης εται?ίας. Είναι π?οσπάθεια/κίνημα ενός επιχει?ηματία Α?γεντινικής καταγωγής. Ξεκίνησε και εδ?ε?ει στην Μαδ?ίτη, Ισπανία.

  Δεν έχει δε, καμία απολ?τως σχέση με ‘δω?εάν ασ??ματη τηλεφωνία’. Έχει να κάνει με την δημιου?γία ενός community-based wifi δικτ?ου, όπου ιδιώτες θα αφήνουν τ?ίτους να χ?ησιμοποιο?ν τη σ?νδεση τους και π?ος αντάλλαγμα είτε θα έχουν κάποιο οικονομικό όφελος από αυτό είτε, κατ’ επιλογήν τους, θα έχουν το δικαίωμα χ?ήσης οποιουδήποτε ‘σημείου π?όσβασης’ του ΦΟ? παγκοσμίως.

  Σχετικά με την πανεπιστημιακή έ?ευνα, καλό θα ήταν να κοιτάμε οποιαδήποτε αναφο?ά σε ομιλία κάποιου στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε. Δίχως να έχω δει την συγκεκ?ιμένη τηλε-συζήτηση, πιστε?ω πως η πανεπιστημιακή έ?ευνα δε π?έπει σε καμία πε?ίπτωση να υποκινείται, να αλλοιώνεται ή να εξα?τάται από εμπο?ικο?ς σκοπο?ς ή ο?γανισμο?ς. Όταν όμως η, κατα τα άλλα ανεξά?τητη, πανεπιστημιακή έ?ευνα καταλήξει σε κάποιο εμπο?ε?σιμο αποτέλεσμα, θα έπ?επε να δίδεται το δικαίωμα (και πιθανόν την ‘οικονομική’ υποχ?έωση) στους εφευ?έτες/δημιου?γο?ς/ακαδημαϊκο?ς και το πανεπιστήμιο, να το εκμεταλλευτο?ν εμπο?ικώς, μόνοι ή σε συνε?γασία με άλλους εμπο?ικο?ς ή μη ο?γανισμο?ς.

 4. 5 nikos 17 February, 2006 at 5:59 pm

  Κοίταξε, στα π?ώτα σημεία σχετικά με τη Φον έχεις δίκιο, το όλο θέμα το είδα βιαστικά ταυτόχ?ονα με άλλο θέμα σχετικό με την τηλεφωνία και ίσως από εκεί μπέ?δεψα τη δω?εάν διάθεση του δικτ?ου των χ?ηστών με την τηλεφωνική εκμετάλλευσή του. Αλλά η εθνικότητα της εται?είας και ο σκοπός της Φον, δεν αλλάζει την ουσία αυτο? που λέω.

  “Σχετικά με την πανεπιστημιακή έ?ευνα, καλό θα ήταν να κοιτάμε οποιαδήποτε αναφο?ά σε ομιλία κάποιου στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε.”. Αυτό δεν το κατάλαβα, ίσως θέλεις να γίνεις πιο σαφής.

  “…πιστε?ω πως η πανεπιστημιακή έ?ευνα δε π?έπει σε καμία πε?ίπτωση να υποκινείται, να αλλοιώνεται ή να εξα?τάται από εμπο?ικο?ς σκοπο?ς ή ο?γανισμο?ς.” Εντάξει, σ?μφωνοι. Αλλά πως είναι δυνατόν να διαγνώσει κανείς τα κίνητ?α που μπο?εί να κ??βονται μέσα στα μυαλά μιας ε?ευνητικής επιστημονικής ομάδας? Πως μπο?εί να βάλει κάποιος φ?αγμό στο πότε μια ε?ευνητική π?οσπάθεια έχει επιστημονικά ή “ταπεινά” κίνητ?α?

  Και στο κάτω-κάτω, εγώ σχολίασα τη συγκεκ?ιμένη φ?άση-αφο?ισμό του κ. Μα?κάτου. Εσ? συμφωνείς ή διαφωνείς με αυτήν?

 5. 6 S G 17 February, 2006 at 6:57 pm

  cosmix μισο λεπτο, τι εννοεις? Οτι τα πο?ισματα μιας επιστημονικης ε?ευνας π?επει να ειναι ανεξα?τητα απο το ποιος την χ?ηματοδοτει? Αυτο ειναι π?οφανες, αλλιως δεν ειναι επιστημονικη!

  Αν ομως εννοεις οτι τα πεδια που διαλεγουν οι επιστημονες δεν π?επει να εχουν σχεση με τα πεδια που μπο?ουν να π?οσφε?ουν εμπο?ευσιμες ανακαλυψεις διαφωνω σιγου?α. Πολλοι καθηγητες, αξιολογοι ε?ευνητες, απο καποια στιγμη και μετα ασχολουνται μονο με π?αγματα που τους ενδιαφε?ουν χω?ις να δινουν δεκα?α αν τα τε?αστια ποσα που ξοδευει η κοινωνια για την ε?ευνα τους, πιανουν τοπο! ?αι μεν χ?ειαζεται α?κετη βασικη ε?ευνα χω?ις π?οφανη εμπο?ικο σκοπο, αλλα δεν ειναι δυνατον ολη η ε?ευνα να γινεται ε?ημην των αναγκων της κοινωνιας/οικονομιας! Αυτο θα ηταν παλαβο!

 6. 7 cosmix 17 February, 2006 at 7:01 pm

  Αλλά η εθνικότητα της εται?είας και ο σκοπός της Φον, δεν αλλάζει την ουσία αυτο? που λέω.

  Σ?μφωνοι, αυτό όμως δεν έχει σημασία, αναφέ?ομαι στον κανόνα. Σημείωσε πως στην π?οκειμένη, και ‘η ουσία’ πε?ι ΦΟ? στην οποία αναφέ?εσαι ήταν λάθος. Και γιατί πιστε?ω πως είναι σημαντικό, θα το β?είς πα?ακάτω.

  “Σχετικά με την πανεπιστημιακή έ?ευνα, καλό θα ήταν να κοιτάμε οποιαδήποτε αναφο?ά σε ομιλία κάποιου στο πλαίσιο της συζήτησης που έγινε.?

  Αυτό δεν το κατάλαβα, ίσως θέλεις να γίνεις πιο σαφής.

  Αυτό ειναι και η απάντηση μου στην τελική σου ε?ώτηση, δηλ. σχετικά με το εαν διαφωνώ ή συμφωνώ με τον κ. Μα?κάτο. Δε μπο?ώ να εκφέ?ω άποψη σχετικά με το τι είπε ο κ. Μα?κάτος καθώς δε πα?ακολο?θησα την συζήτηση και θεω?ώ πως η πα?άθεση είναι ελλειπής. Πα?α τα?τα συνέχισα με, σχετικά αναλυτική πιστε?ω, πα?ουσίαση της άποψης μου.

  Αλλά πως είναι δυνατόν να διαγνώσει κανείς τα κίνητ?α που μπο?εί να κ??βονται μέσα στα μυαλά μιας ε?ευνητικής επιστημονικής ομάδας? Πως μπο?εί να βάλει κάποιος φ?αγμό στο πότε μια ε?ευνητική π?οσπάθεια έχει επιστημονικά ή “ταπεινά? κίνητ?α?

  Θεσμικά δε μπο?είς να κάνεις τίποτα από τα δ?ο. Αυτό που μπο?είς να κάνεις είναι:

  1. να θω?ακίσεις τα πανεπιστήμια, οικονομικά, και κατ’επέκταση τους ακαδημαϊκο?ς, ώστε να μην εξα?τώνται από τα κονδ?λια των εται?ιών, και να έχουν την ελευθε?ία σκέψης και έ?ευνας.

  2. να θεσπίσεις ελάχιστα ό?ια για εξασφάλιση δίκαιης χ?ηματοδότησης τμημάτων που δεν έχουν εισ??οή κονδυλίων από τον ιδιωτικό τομέα αλλά που μπο?ο?ν να πα?άγουν κοινωνικά και επιστημονικά ιδιαίτε?α σημαντικό έ?γο και, τέλος,

  3. να εξασφαλίσεις το δικαίωμα στα πανεπιστήμια να εκμεταλλευθο?ν εν μέ?ει, ως ο?γανισμοί/θεσμοί, τους κα?πο?ς της δουλειάς τους, δίχως να γίνονται ‘αγο?ές’ για εται?ίες και αδιάφο?ους και φιλά?γυ?ους ακαδημαϊκο?ς. Και αυτό θα π?έπει να γίνει με τ?όπο ώστε οι ακαδημαϊκοί να αμοίβωνται για τη δουλειά τους, και το πανεπιστήμιο, σε συνε?γασία με αυτο?ς να π?οχω?ο?ν σε εμπο?ική/οικονομική εκμεταλλε?ση.

  Για να συμπλη?ώσω τα πα?απάνω, το δ?σκολο στο όλο εγχεί?ημα του ΦΟ? (και σε πολλά ε?ευνητικά π?ογ?άμματα) δεν έιναι η τεχνική ιδεά (στη συγκεκ?ιμένη πε?ίπτωση αυτή είναι αμελητέας επιστημονικής ή τεχνολογικής αξίας και οποιοσδήποτε τεχνικα κατα?τησμένος το γνω?ίζει) είναι η λεπτομέ?εια στην υλοποίηση, το μά?κετινγκ, και, δυστυχώς τη χ?ηματοδότηση. Το ΦΟ? είχε πάντα το πλεονέκτημα: ξεκίνησε με ‘γε?ές πλάτες’, και λόγω μά?κετινγκ (και μόνον!) απέκτησε την συνεισφο?ά του Google και του Skype ($21.5 εκατομμ??ια).

  Το όλο εγχεί?ημα λοιπόν το χα?ακτη?ίζουν: α?χικό μεγάλο κεφάλαιο από έναν έμπει?ο επιχει?ηματία του χώ?ου, πολ? καλό μά?κετίνγκ, μια κοινή ίδεα χω?ίς ιδιαίτε?α μεγάλο επιστημονικό/τεχνολογικό ενδιαφέ?ον, αλλά με πιθανώς σημαντικές κοινωνικές και εμπο?ικές π?οοπτικές και, πλέον, την υποστή?ιξη κολοσσών. Σίγου?α δε μπο?είς να κατηγο?ήσεις το οικ. πανεπιστήμιο επειδή δε κατάφε?ε να κάνει κάτι αντίστοιχο…

  Ιδιαίτε?α καθώς, πα?ά τη χ?ηματοδότηση, το ΦΟ? πα?αμένει μια ιδιαίτε?α ?ιψοκίνδυνη και ίσως παιδική π?οσπάθεια καθώς υπά?χουν πολλά πιθανώς κ?ίσιμα π?οβλήματα. Για κάποια από έχω γ?άψει, μεταξ? άλλων, εδώ [στα αγγλικά].

 7. 8 cosmix 17 February, 2006 at 7:15 pm

  Αν ομως εννοεις οτι τα πεδια που διαλεγουν οι επιστημονες δεν π?επει να εχουν σχεση με τα πεδια που μπο?ουν να π?οσφε?ουν εμπο?ευσιμες ανακαλυψεις διαφωνω σιγου?α.

  ?ομίζω πως διαφαίνεται ξεκάθα?α η άποψη μου (όχι δεν έννοω αυτό που γ?άφεις) στο σχόλιο μου πα?απάνω.

 8. 9 nikos 17 February, 2006 at 7:18 pm

  Κατ’ α?χήν, δεν έχει νόημα για μένα να συζητάμε πε?ί Φον γιατί δεν είναι το θέμα του ποστ, και δεν έχω και κάποιο ιδιαίτε?ο ενδιαφέ?ον για την επιτυχία ή όχι του εγχει?ήματος. Το μόνο στο οποίο θέλω να σταθώ, είναι

  “να γίνει με τ?όπο ώστε οι ακαδημαϊκοί να αμοίβωνται για τη δουλειά τους, και το πανεπιστήμιο, σε συνε?γασία με αυτο?ς να π?οχω?ο?ν σε εμπο?ική/οικονομική εκμεταλλε?ση.”

  Αν για σένα το ζητο?μενο είναι το Πανεπιστήμιο να γίνει συμμέτοχος στις όποιες επιχει?ηματικές π?οσπάθειες πηγάζουν από την έ?ευνά του, π?οκειμένου να πά?ει κι αυτό ένα με?ίδιο από τα κέ?δη, δεκτό. Α?κεί αν έχει και αντίστοιχο με?ίδιο από την πιθανή χασο??α.

  Σε αυτή την πε?ίπτωση, θα έχει γίνει κανονικός επιχει?ηματίας. Εκεί πιστε?εις ότι π?έπει να καταλήξουν?

 9. 10 cosmix 17 February, 2006 at 8:22 pm

  Σε αυτή την πε?ίπτωση, θα έχει γίνει κανονικός επιχει?ηματίας. Εκεί πιστε?εις ότι π?έπει να καταλήξουν?

  Αντιθέτως! Το πανεπιστήμιο είναι κοινωνικός θεσμός και όχι επιχει?ηματίας, ο?τε πιστε?ω πως π?έπει να γίνει.

  Το ζητο?μενο έγκειται στην ανάγκη των πανεπιστημίων να χ?ηματοδοτηθο?ν ώστε να διατη?ήσουν το επίπεδο και, μακ?οπ?όθεσμα, την θεσμική τους θέση (στην ελλάδα η ανάγκη είναι άμεση καθώς τα πανεπιστήμια και το συνοδευτικό θεσμικό πλαίσιο είναι επιεικώς απα?άδεκτα). Αυτό είτε σημαίνει ιδιαίτε?α υψηλή φο?ολογία (γενική ή μή), κάτι που δε νομίζω πως έιναι ?εαλιστικό από τα κυ?ία?χα πολιτικά κόμματα και ιδεολογία

  ή

  κάποιου είδους συμμετοχή των πανεπιστημίων στην εκμετάλλευση των έ?γων τους. Γ?άφω στο π?οηγο?μενο σχόλιο τι πιστέυω πως π?έπει να γίνει στην δε?τε?η πε?ίπτωση.

  Δε καταλαβαίνω γιατί με ?ωτάς (πιστε?ω πως είναι σαφές αυτό που γ?άφω). Αν η ε?ώτηση σου έχει να κάνει με την υλοποίηση των σημείων που ανέφε?α, πιστε?ω πως αυτή πιθανόν να επιστήσει αναγκαίο ένα σ?στημα αξιολογησης σε συνδυασμό με ένα πλαίσιο εκμετάλλευσης της πνευματικής ιδιοκτησίας που θα π?οσφέ?ουν στο πανεπιστήμιο την οικονομική άνεση να συνεχίσει τον θεσμικό του ?όλο χω?ίς να χάνει την ελευθε?ία επιλογής των ε?ευνητικών πεδίων/θεμάτων. Πα?άλληλα θα εξασφαλίζεται η δυνατότητα σε μη-κε?δοφό?α αλλά κοινωνικά και επιστημονικά ‘βασικά’ τμήματα να πα?αμένουν εν λειτου?γία.

  Σε απάντηση του S G, κοινωνία != οικονομία. Π?οσωπικά υποστη?ίζω την πλή?η ελευθε?ία των ακαδημαϊκών να ασχοληθο?ν με το αντικείμενο που επιθυμο?ν. Αυτό σημαίνει πως δεν π?έπει να εμπλέκεται ‘οικονομικό’ κίνητ?ο (ή αντι-κίνητ?ο), στο βαθμό που θα οδηγεί στην θεματική αλλοίωση της έ?ευνας ενός ατόμου, ομάδος η τμήματος.

  Σήμε?α, αν κοιτάξεις την κατάσταση των πανεπιστημίων π.χ. στη Β?ετανία, όπου υπά?χει ήδη ένα σαφώς ανώτε?ο (αλλά όχι ικανοποιητικό) θεσμικό πλαίσιο από το δικό μας, η χ?ηματοδότηση ακόμη και στα κο?υφαία πανεπιστήμια (και από τα κο?υφαία της Ευ?ώπης — Cambridge, Oxford, Imperial College) πα?ατη?είται ιδιαίτε?ως μεγάλη ψαλίδα μεταξ? ‘εμπο?ικών’ και μη κλάδων, πολλές φο?ές σε ανησυχητικό βαθμό.

  Π?όσφατα έγινε μια α?κετά μεγάλη συζήτηση πάνω στο θέμα στη Β?ετανία με αφο?μή το κλείσιμο τμημάτων ‘βασικών’ επιστήμων (πηγές από το BBC): [1],[2],[3].

 10. 11 cosmix 17 February, 2006 at 9:58 pm

  Έγ?αψα μια μακ?οσκελή απάντηση που φαίνεται πως είτε έγινε blacklisted λόγω πολλών συνδέσμων είτε είναι στο moderation q. Αν τη β?είς αντικατέστησε αυτήν με εκείνη. Αν όχι, είναι κ?ίμα 🙂

 11. 12 nikos 18 February, 2006 at 7:05 am

  cosmix σε τι αναφέ?εσαι? βλέπω πα?απάνω μια μακ?οσκελή απάντηση με “on February 17th, 2006 at 7:01 pm”. Τίποτε άλλο. Δεν έχω κάνει moderate, ο?τε έχω σβήσει τίποτα. Αν θέλεις ξαναδοκίμασε…..

 12. 13 S G 18 February, 2006 at 4:33 pm

  “1. να θω?ακίσεις τα πανεπιστήμια, οικονομικά, και κατ’επέκταση τους ακαδημαϊκο?ς, ώστε να μην εξα?τώνται από τα κονδ?λια των εται?ιών, και να έχουν την ελευθε?ία σκέψης και έ?ευνας.”

  εννοεις και απαγο?ευση των εξωτε?ικων κονδυλιων? τι ακ?ιβως σημαινει να μην εχουν αναγκη εξωτε?ικα κονδυλια?

  “να θεσπίσεις ελάχιστα ό?ια για εξασφάλιση δίκαιης χ?ηματοδότησης τμημάτων που δεν έχουν εισ??οή κονδυλίων από τον ιδιωτικό τομέα αλλά που μπο?ο?ν να πα?άγουν κοινωνικά και επιστημονικά ιδιαίτε?α σημαντικό έ?γο”

  τι σημαινει κοινωνικα σημαντικο ε?γο? αν δεν θελει κανεις να το αγο?ασει, πως ειναι δυνατον να ειναι σημαντικο για την κοινωνια?

  ” Σίγου?α δε μπο?είς να κατηγο?ήσεις το οικ. πανεπιστήμιο επειδή δε κατάφε?ε να κάνει κάτι αντίστοιχο…”

  δεν μπο?εις να κατηγο?ησεις ενα πανεπιστημιο που διδασκει διοικηση και μα?κετινγκ για το οτι δεν μπο?εσε να πεισει επενδυτες και δεν μπο?εσε να κανει καλο μα?κετινγκ? δασκαλε τι διδασκες?

 13. 14 leste 6 April, 2006 at 1:30 am

  Χω?ίς να θέλω να κάνω hijack στο θέμα, απλά να γ?άψω και εδώ δυο λόγια μιας και είμαι ο φοιτητής του ΟΠΑ που αναφέ?θηκε στο FON και τη δικιά μας έ?ευνα :-).
  Εννοείται ότι καταλαβαίνω πως μία έ?ευνα σε κάποιο πανεπιστήμιο δεν λέει πολλά στον καταναλωτή (συμφώνησα απολ?τως με τον Παναγιώτη σε αυτό το θέμα) απλά ανέφε?α τη δουλειά μας διότι έχει καλές ελπίδες να “φτάσει και λίγο πα?αέξω” στους επόμενους μήνες και ήθελα να την έχουν (έστω) ακουστά με?ικοί άνθ?ωποι πα?απάνω στο χώ?ο.

  “δεν μπο?εις να κατηγο?ησεις ενα πανεπιστημιο που διδασκει διοικηση και μα?κετινγκ για το οτι δεν μπο?εσε να πεισει επενδυτες και δεν μπο?εσε να κανει καλο μα?κετινγκ? δασκαλε τι διδασκες?”

  Αυτό τώ?α είναι λίγο άδικο. Εμείς μέχ?ι στιγμής δεν επιδιώξαμε κάτι έξω από το ακαδημαϊκό πλαίσιο, οπότε μάλλον δ?σκολο να π?οσελκ?σουμε επενδυτές τέτοιυ βεληνεκο?ς. Υπά?χουν και άλλα επιχει?ήματα που μπο?ώ να φέ?ω αλλά όπως και να έχει αυτό ήταν χαμηλό χτ?πημα :-(.

  Αν μου επιτ?έπεται θα ήθελα να πα?αθέσω και εδώ τον σ?νδεσμο στο project μας:
  http://mm.aueb.gr/research/p2pwnc/

  Ευχα?ιστώ!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: