Με τη βοήθεια του υπέ?οχου WordPress, και με μόλις 2 κλικ, μεταφό?τωσα στο πα?όν blog όλα μου τα παλιά posts από τον Blogger.

?ομίζω είναι καλ?τε?α

Advertisements

6 Responses to “”


 1. 2 jim_hellas 19 February, 2006 at 9:38 am

  Αχ, πότε θα μετακομίσω και εγώ δεν ξέ?ω!

 2. 3 Panos 19 February, 2006 at 11:29 pm

  Πες μας πως το έκανες γιατί δεν πάει άλλο χω?ίς κατηγο?ίες!

 3. 4 atma 20 February, 2006 at 9:24 am

  Δεν είμαστε όλοι τόσο τυχε?οί 😦

 4. 5 bizwriter 20 February, 2006 at 9:25 am

  Έχω κάνει κι εγώ ένα blog πει?αματικά στο wordpress.com. Μου φαίνεται ότι σ?ντομα θα μετακομίσω εκεί. Το μόνο κακό που βλέπω μέχ?ι στιγμής με το wordpress.com, σε σ?γκ?ιση με το blogger, είναι ότι δεν σ’ αφήνει να πει?άξεις το template. Έχει όμως άλλα καλά που το διαφο?οποιο?ν από το blogger, όπως είναι οι κατηγο?ίες, οι pages, κ.λπ.

  Έχω κάνει import τα post μου από το blogger στο wordpress και π?άγματι ήταν πολ? ε?κολο και πλή?ως αυτοματοποιημένο χά?η στο import tool που έχει το wordpress.

  Πάντως, είχα κάποια π?οβληματάκια κατά τη μεταφο?ά των post. Α?κετά εμφανίστηκαν διπλά. Σε κάποια χάθηκε η μο?φοποίηση. Κάποια σχόλια εμφανίστηκαν διπλά. Η α?χική σελίδα δεν εμφανιζόταν σωστά διότι έπ?επε να γίνουν αλλαγές στην html κάποιων post. Επίσης, μετά το import, γίνανε κάποιες αλλαγές (χάλασε η μο?φοποίηση, εμφανιζόντουσαν σχόλια στο footer κ.λπ.) σε κάποια post στο τω?ινό μου blog.

  On balance, νομίζω ότι το wordpress.com είναι καλ?τε?ο από το blogger ιδίως που τώ?α τελευταία ο blogger κάνει διαφο?ά κουλά. Πάντως, θα μείνω με την απο?ία: άλλα κι άλλα κάνει ο blogger, κατηγο?ίες τόσο και?ό γιατί δεν έχει βάλει ά?αγε;…

 5. 6 nikos 20 February, 2006 at 9:28 am

  Είναι πολ? απλό. Στο χώ?ο διαχεί?ισης του Blog (Dashboard) μία από τις βασικές επιλογές είναι η “Import”. Κάνοντας κλικ να επιλέξεις εισαγωγή των posts σου από άλλο TypePad account ή από Blogger account. Επιλέγοντας Blogger, του δίνεις το login σου (στο Blogger) και αυτόματα α?χίζει η διαδικασία μεταφο?άς όλων των posts.

  Ανάλογα με τον α?ιθμό των ποστς, τ?ώει λίγο χ?όνο η διαδικασία. Εμένα μου πη?ε πε?ί τα 2 λεπτά.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: