Μικ?ό διάλειμμα

Διακόπτω για λίγο τη σκλη?ή δουλειά, και την -πλή?η- εγκατάλειψη αυτο? του blog.

Δεν μπο?ο?σα να αντισταθώ στον πει?ασμό να κάνω link ένα ποστάκι από blog των 37signals. Ασχολείται με το πως αντιλαμβανόμαστε την ?πα?ξη value σε ένα επιχει?ηματικό μοντέλο ή π?οσπάθεια. Και έχει ιδιαίτε?ο ενδιαφέ?ον για όσους ασχολο?νται με τις ?έες Τεχνολογίες και το Web. Πε?ισσότε?ο δώστε έμφαση στο κομμάτι:

 • “It’s about value — something the new web set seems afraid to 1.
  create, and 2. charge for. I don’t know why people are afraid to charge
  for their services, but here are a few ideas: 1. they don’t think
  they’re good enough, 2. they are afraid to offend some people, 3. they
  think profit and idealism don’t mix, and 4. peer pressure (“come on,
  man, everyone’s doing the free?).?
Advertisements

0 Responses to “” 1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
Advertisements

%d bloggers like this: