Archive for the 'Ελλάδα' Category

Newsletters: η Ελληνική εκδοχή

Χωρίς να θυμάμαι πότε, ο?τε και για ποιό λόγο, είχα γραφτεί στο Newsletter του E-go (portal του ομίλου Πήγασος). Ε, λοιπόν σας έχω νέα. Σήμερα έλαβα το Newsletter!

Δεν θέλω να κουράσω με συνηθισμένη κριτική για το πόσο '90s είναι όλο το Ελληνικό Ιντερνέτ. Αλλά, το να γράφεσαι στο Newsletter ενός portal (το οποίο portal έχει το ανθρώπινο δυναμικό να σου στείλει ΤΟΝΟΥΣ από ενδιαφέρον περιεχόμενο), και αυτοί να σου στέλνουν ένα Newsletter αποκλειστικά με διαφημιστικές καταχωρίσεις, ε, υπάρχει διαφορά. Νομίζω?

Για την ακρίβεια, μου έστειλαν ένα e-mail με τη φράση "e-go Newsletter" στο subject, στο οποίο βρίσκεται ένα newsletter με την ονομασία "Club e-go", το οποίο περιέχει διαφημίσεις για:

  • τον μεγάλο διαγωνισμό Silhouette
  • την ελε?θερη πρόσβαση στο Internetπου παρέχει το e-go
  • το περιοδικό Astra & Orama
  • το site VC bet
  • το αθλητικό site goalday.gr

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα….

Advertisements

..γιατί πολλή γκρίνια πέφτει στο μαγαζί.

Προχθες έκανα τη δήλωσή μου στο taxisnet και η όλη εμπειρία ήταν πολ? καλή (τουλάχιστον σε σχέση με όσα είχαμε συνηθίσει). Μέσα στο νέο εικαστικό περιβάλλον της ιστοσελίδας (όχι τίποτα σπουδαίο αλλά σίγουρα καλ?τερο από πριν) συμπλήρωσα τη φόρμα με τα στοιχεία της δήλωσης, και αφο? διπλοτσεκάρισα για πιθανά λάθη, αποφάσισα να πατήσω "Οριστική Αποστολή Δήλωσης".

Μέσα σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο μου έβγαλε το αποτέλεσμα! "Ο λογαριασμός σας είναι πιστωτικός ΧΧΧΧΧΧΧ Ευρώ" (όποιος θέλει να μάθει το ακριβές ποσό ας μου στείλει e-mail. Όταν τα πάρω κερνάω ξ?δια). Πρωτοφανή πράγματα…

Αλλά δεν έφτανε μόνο αυτό. Στην επόμενη οθόνη μου έλεγε ότι κάνοντας κλικ μπορώ να δω το εκκαθαριστικό μου. Αμ έπος, αμ έργον! Πατώντας ένα κουμπί βγήκε -όχι μια χοντρή αλλά- το εκκαθαριστικό μου, έτσι όπως θα μου έρθει σε λίγες (ελπίζω μέρες) εβδομάδες.

Έχει κι άλλο. Τυπώνοντας το εκκαθαριστικό από το site έχω ένα καθόλα νόμιμο έγγραφο! Μπορώ να το δείξω στην Τράπεζα και να ζητήσω δάνειο (καλά, με τέτοια επιστροφή σιγά μην πάρω και δάνειο, λέμε τώρα….).

Αυτό πάει πολ?. Αυτό λέγεται πολτισμικό σοκ…

Πολιτική Βλακεία 2.0

Σε ένα άλλο πολιτικό μέτωπο τώ?α:

Έβλεπα τη Δευτέ?α το β?άδυ στην τηλεό?αση μου τον ?ίκο Κωνσταντόπουλο εξε?χόμενο από το γ?αφείο του Εισαγγελέα του Α. Πάγου Δημήτ?η Λινο?, να κάνει δηλώσεις για το θέμα των υποκλοπών. Τον ακο?ω μεταξ? άλλων να λέει ότι “…Είναι φανε?ό ότι πλανάται πάνω από την ελληνική δημοκ?ατία η λεγόμενη διαδικτυακή τ?ομοκ?ατία.”

Λέω, δεν μπο?εί, μέσα στον πυ?ετό μου και τον πονοκέφαλο κάπου τα έχω μπε?δέψει. Αυτό το Διαδίκτυο μου έχει καταντήσει α??ώστεια τελικά και τα αυτιά μου ακο?νε πουλάκια.Όμως, διαβάζοντας την άλλη μέ?α τα ?επο?τάζ διαπιστώνω ότι π?άγματι αυτές ήταν οι δηλώσεις.

Διαδικτυακή τ?ομοκ?ατία λοιπόν! ?έος ό?ος. Όπως πάντα τα τελευταία 10 χ?όνια, το διαδίκτυο φταίει σχεδόν για όλα τα κακά αυτο? του τόπου. Για τις πα?ακολουθήσεις, τη διαφθο?ά της νεολαίας, τις αυτοκτονίες, αλλά και την υπογεννητικότητα. Έλα όμως που έχω κι εγώ τα ε?ωτήματά μου….

  • Είχε καμμία συμμετοχή τo Διαδίκτυο στην εν λόγω συνωμοσία; Δεν έγιναν όλα σε ένα κλειστό ηλεκτ?ονικό σ?στημα, ελεγχόμενο από τεχνικο?ς, το οποίο δεν είχε σχέση, όχι μόνο με διαδίκτυο, αλλά ο?τε καν με εσωτε?ικό εται?ικό δίκτυο;
  • Γνω?ίζουν “οι καταγγέλοντες” ότι το ασφαλέστε?ο μέσο τηλεπικοινωνιών θεω?είται σήμε?α το “Διαδικτυακό” Skype που πα?έχει encryption στις συνομιλίες οι οποίες μάλιστα είναι σε απευθείας γ?αμμή των συνομιλο?ντων χω?ίς να πα?εμβάλλονται κεντ?ικοί κόμβοι? Γνω?ίζουν δηλαδή ότι οι τεχνολογίες της “Διαδικτυακής τ?ομοκ?ατίας” είναι φτιαγμένες έτσι ώστε, όλο και πε?ισσότε?ο να βγαίνουν από τη μέση οι μεσάζοντες στην π?οσπάθεια των ανθ?ώπων να επικοινωνήσουν και να συνδιαλλαγο?ν?

Έχω κι άλλα ε?ωτήματα αλλά βα?ιέμαι. Φαντάζομαι ότι οι ε?ωτώμενοι δεν διαβάζουν στο Διαδίκτυο.

Πολιτική βλακεία 1.0

Διάβαζα το Σαββατοκ??ιακο στις εφημε?ίδες για τον π?οβληματισμό που επικ?ατεί στην Ευ?ώπη σχετικά με το Google. Οι Ευ?ωπαϊκές κυβε?νήσεις λέει, ανησυχο?ν καθώς έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της ισχ?ος που διαθέτει ο εξ Αμε?ικής γίγαντας.

Ο Γάλλος π?όεδ?ος Ζακ Σι?άκ, σε ένα ντελί?ιο ανταγωνιστικο? πνε?ματος και αποφασιστικότητας, φέ?εται να έκανε τη δήλωση, ο απόηχος της οποίας έφτασε στην άλλη άκ?η του Ατλαντικο? π?οκαλώντας τη γνωστή πτώση της μετοχής της Google:

Είμαι διατεθειμένος να χ?ηματοδοτήσω με όσα λεφτά χ?ειάζεται τη δημιου?γία του ανταγωνιστή τους στην Ευ?ώπη. Δεν θα τους αφήσω να κυ?ια?χήσουν!

Φαντάζομαι τον πανικό και την απόγνωση που κατέλαβε τα διευθυντικά γ?αφεία, εκεί στο Mountain View της Callifornia. Δεν είναι και λίγο π?άγμα. Ο π?όεδ?ος της Γαλλίας θα χ?ηματοδοτήσει (με λεφτά του Γαλλικο? λαο? φαντάζομαι) τη δημιου?γία μιας ιδιωτικής εται?είας (ή μήπως θάναι κ?ατική;) η οποία θα δημιου?γήσει (από που;) τη δική της τεχνογνωσία (ή μήπως θα κλέψει τους αλγό?ιθμους της Google;) για να της κλέψει τη δόξα – ή έστω ένα μέ?ος αυτής. Και αν μπο?έσει να την εξαφανίσει και να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη θα είναι ακόμα καλ?τε?α. Ε, Ζακ;

Στα σοβα?ά, νομίζω ότι οι Ευ?ωπαίοι πολιτικοί χ?ειάζονται ένα εντατικό μάθημα επιχει?ηματικότητας και ελε?θε?ης οικονομίας – π?όκειται για το το κοινωνικό σ?στημα το οποίο έχουν κληθεί να υπε?ασπιστο?ν, έτσι;
Γιατί η πε?ίπτωση Σι?άκ δεν είναι η εξαί?εση. Είναι ο κανόνας. Η ίδια η Ευ?ωπη εδώ και δεκαετίες έχει χτιστεί πάνω στις λογικές των κ?ατικών επιδοτήσεων. Αν θα έπ?επε να επιδοτήσουν ένα π?άγμα, αυτό θα έπ?επε να ήταν το μάζεμα του Δημόσιου Τομέα, η ενίσχυση της επιχει?ηματικότητας και η σ?νδεση της επιστημονικής έ?ευνας με την αγο?ά και τις ανάγκες της.

?αι, ακ?ιβώς τα στοιχεία τα οποία δημιο??γησαν τη Google. Γιατí, ας μην ξεχνάμε ότι οι Page και Brin ίδ?υσαν την εται?εία τους στη?ιγμένοι στη έ?ευνα και υλικοτεχνική υποδομή που τους πα?είχε το Stanford University κατά την πε?ίοδο που έκαναν την Πανεπιστημιακή τους έ?ευνα. Και το εν λόγω Πανεπιστημιο μπο?εί να υπε?ηφανε?εται και να αντλεί αίγλη από την απίστευτη επιτυχία της εται?είας αυτής.

Αντίθετα, π?ιν από λίγες μόλις εβδομάδες έβλεπα σε εκπομπή του Μάκη (ένας είναι ο Μάκης) τον π??τανη του ΕΜΠ κ. Μα?κάτο να ω??εται λέγοντας ότι “δεν είναι δυνατόν να χ?ησιμοποιο?νται τα αποτελέσματα της Πανεπιστημιακής έ?ευνας για εμπο?ικο?ς σκοπο?ς” σε μια υπόθεση κλοπής πνευματικών δικαιωμάτων για ένα -π?άγματι- π?ωτοπο?ιακό π?οϊόν. Κλοπής που π?οφανέστατα είχε διαπ?άξει ο καλός μας Θόδω?ος Κατσανέβας ενάντια σε ένα ζευγά?ι καθηγητών που ανέπτυξαν το π?οϊόν.

Κάτι αντίστοιχο συνάντησα π?οχθές στο πολ? καλό blog του Παναγιώτη Β?υώνη (ο οποίος είναι και π?ωτοπό?ος podcaster επίσης), σε ένα post σχετικά με το Fon ένα π?ωτοπο?ιακό π?οϊόν μια Αμε?ικάνικης εται?είας επάνω στην δω?εάν ασ??ματη τηλεφωνία. Κάτω από το ποστ απάντησε ένας φοιτητής του Οικονομικο? Πανεπιστήμιου ότι έχουν ήδη από και?ό κάτι αντίστοιχο και πολ? πιο εξελιγμένο. Και πολ? σωστά ο Παναγιώτης του απάντησε ότι ένα σπουδαίο π?οϊόν στα ε?γαστή?ια του Πανεπιστημίου γιαυτόν δεν είχε ΚΑΜΜΙΑ αξία.

Αντίθετα, το FON ήταν διαθέσιμο γιαυτόν, έτοιμο, ε?κολο, πακετα?ισμένο, στη σωστή τιμή και γιαυτό ασχολήθηκε μαζί του. Ε?κολα μπο?εί κάποιος να ισχυ?ιστεί ότι έχει δημιου?γήσει κάτι π?ωτοπο?ιακό, σπουδαίο, χ?ήσιμο ή οτιδήποτε άλλο. Αξία όμως έχει αυτός που το βγάζει στην αγο?ά για να του πει τη γνώμη της.

Ο ?τέμης blogger?

Μπο?εί κανείς να φανταστεί έναν π?όεδ?ο μια μεγάλης ΠΑΕ να έχει το δικό του blog στο οποίο να σχολιάζει καθημε?ινά τα θέματα της ομάδας του ή του Ελληνικο? ποδοσφαί?ου ή γενικότε?α θέματα επιχει?ήσεων ή πολιτικής?

Εντάξει, ίσως ο τίτλος να είναι λίγο πα?απλανητικός. Όμως, ο ?τέμης θα μπο?ο?σε να είναι ένα καλό ενδεχόμενο. Για τους υπόλοιπους π?οέδ?ους βέβαια, δεν τολμώ να κάνω κανένα πα?όμοιο πα?αλληλισμό γιατί θα βγει γέλιο αυθό?μητο. Η σκέψη μου ή?θε βλέποντας το blog του Mark Cuban. O εν λόγω κ??ιος είναι ο ιδιοκτήτης και π?όεδ?ος των Dallas Mavericks, μιας από τις μεγαλ?τε?ες ομάδες του NBA. Το ότι έxει blog δεν μου έκανε καμμία εντ?πωση. Από παλιά ήξε?α ότι ήταν φοβε?ά εξωστ?εφής άνθ?ωπος, με πολ? π?οχω?ημένες ιδέες για το πως θα π?οωθήσει την ομάδα του (και τον εαυτό του) και θα την κάνει αντικείμενο δημοσιότητας και ενδιαφέ?οντος.

Πα?άλληλα έδινε τε?άστια σημασία στην επικοινωνία με τους οπαδο?ς της ομάδας του και π?οσπαθο?σε (σχεδόν καθημε?ινά) να αντλεί ιδέες από αυτο?ς για το πως θα κάνει πιο συνα?παστιή της εμπει?ία της πα?ουσίας ενός φιλάθλου στο γήπεδο της ομάδας του. Μάλιστα, όπως είχα διαβάσει στο “Creating Customer Evangelists” το οποίο του είχε αφιε?ώσει ολόκλη?ο κεφάλαιο, σε κάθε αγώνα των Mavericks εμφανιζόταν κάθε λίγο στους φωτεινο?ς πίνακες to e-mail του: mark.cuban@dallasmavs.com για να του στέλνει ο οποιοσδήποτε τις π?οτάσεις, ιδέες ή διαφωνίες του. Και διάβαζε όλα τα e-mails ανεξαι?έτως!

Κάτι ανάλογο π?οσπάθησε βέβαια να κάνει και ο ?τέμης με τις συναντήσεις κάθε Τ?ίτη που είχε καθιε?ώσει με τους οπαδο?ς. Αλλά, δεν θα ήταν πιο ε?κολο να επικοινωνο?ν μαζί του ηλεκτ?ονικά, αντί να π?έπει να αφήσουν τη δουλειά τους ε?γάσιμη ώ?α για να του μιλήσουν? Τέλος πάντων….

Στο εν λόγω blog λοιπόν, ο Cuban συνεχίζει και επεκτείνει την επικοινωνία που εγκαινίασε παλιότε?α μέσω e-mail με τον κόσμο της ομάδας του και όχι μόνον. Δεν διστάζει να μιλήσει και να σχολιάσει τα πιο καυτά θέματα της μπασκετικής επικαι?ότητας αλλά και γενικότε?α για επιπχει?ήσεις ή πολιτική. Δεν διστάζει να έχει ανοιχτά τα σχόλια κάτω από κάθε post και να εμφανίζονται ακόμη και τα πιο επικ?ιτκά. Ο διάλογος είναι συνεχής, και τα αποτελέσματα μόνο θετικά μπο?εί να είναι για τον ίδιο και την ομάδα-επιχεί?ηση που διοικεί.

Είπαμε, markets are conversations, αλλά στην Ελλάδα ισχ?ει το “αγο?ά = μυστικοπάθεια”….

Διαβάζω σήμε?α για την επιβολή π?οστίμου από τη Γενική Γ?αμματεία Εμπο?ίου του Υπου?γείου Ανάπτυξης στα καταστήματα Multirama του ομίλου Γε?μανός.

Γιατί? Μα γιατί “με δημόσια καταχώ?ισή τους (διαφήμιση) π?ος τους πελάτες τους κάνουν
γνωστό ότι διενε?γο?ν π?οσφο?ές κατά πα?άβαση της σχετικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται, ότι, σ?μφωνα με την ισχ?ουσα νομοθεσία, (ά?θ?ο 14
?.3377/2005) οι χειμε?ινές εκπτώσεις ξεκινο?ν την π?ώτη Δευτέ?α μετά
τις 20 Ιανουα?ίου και δια?κο?ν πέντε εβδομάδες. Έτσι, φέτος οι
χειμε?ινές εκπτώσεις α?χίζουν στις 23 Ιανουα?ίου και τελειώνουν στις 26
Φεβ?ουα?ίου.”!

Δηλαδή για να καταλάβω: οι εται?είες που αντιμετωπίζουν π?όβλημα στις πωλήσεις τους, που η αγο?ά των Χ?ιστουγένων δεν τους έδωσε την ευκαι?ία να ξεπουλήσουν τα αποθέματά τους, ή που -τέλος πάντων, για οποιοδήποτε άλλο λόγο- θέλουν να δώσουν στον κόσμο την ευκαι?ία να αγο?άσει φθηνότε?α π?οϊόντα, θα π?έπει να πε?ιμένουν να έ?θει το πλή?ωμα του χ?όνου έτσι όπως το έχει καθο?ίσει ο “νομοθέτης”?

Δηλαδή, όλο το χ?όνο μπο?είτε να ακ?ιβαίνετε τις τιμές σας, αλλά μόνο Φλεβά?η και Α?γουστο να τις χαμηλώνετε! Γιατί εμείς πολεμάμε και τον πληθω?ισμό, μανο?λα μ’….

Οι διακη??ξεις πε?ί “απελευθέ?ωσης της αγο?άς” φαντάζομαι ότι αφο?ο?σαν σε κάποιο άλλο κ?άτος, μιας άλλης κυβέ?νησης, ενός άλλου λαο?.

Έλληνες podcasters

Π?όσφατα ένας φίλος blogger μου ζήτησε να τον βοηθήσω να δημιου?γήσει το π?ώτο του podcast. Για όσους δεν το έχουν ξανακο?σει, το podcasting είναι η νέα μο?φή επικοινωνίας που π?οέκυψε ως μετεξέλιξη των τεχνολογιών RSS, και έχουν σαν σκοπό τη διανομή ηχητικο? πε?ιεχομένου για κατέβασμα και ακ?όαση σε διάφο?ες συσκευές, όπως το PC, τις κινητές συσκευές χει?ός (όσες υποστη?ίζουν την αναπα?αγωγή mp3) κλπ. Με λίγα λόγια μπο?εί ο καθένας μας να γίνει ?αδιοφωνικός πα?αγωγός ώστε οι ακ?οατές του να “κατεβάζουν” τις εκπoμπές του και να τις ακο?ν όταν αυτοί μπο?ο?ν και όχι την ώ?α που έχει π?οκαθο?ίσει ο σταθμός (όπως γίνεται στο πα?αδοσιακό ?αδιόφωνο). Πε?ισσότε?α για το podcasting εδώ.

Πίστευα ότι θα ήταν ο π?ώτος Έλληνας που το έκανε αυτό αφο? μπο?εί στην Αμε?ική -κυ?ίως- να είναι εξαι?ετικά διαδεδομένο (και με τ?ομακτικο?ς ?υθμ?ς ανόδου), αλλά στην Ελλάδα δεν είχα πά?ει χαμπά?ι. ότι είχε ήδη ξεκινήσει το κ?μα.

Κάνοντας λοιπόν τη σχετική έ?ευνα ανακάλυψα και άλλους Έλληνες podcasters. Όχι πολλο?ς για την ώ?α. Αλλά καλο?ς για α?χή. Ο καθένας έχει το δικό του ενδιαφέ?ον. Δείτε τους:

Vrypan
Papocast
Ανεξά?τητο Μήλο
Cinemascope (αφιε?ωμένο στον κινηματογ?άφο)

?ομίζω όμως ότι ο φίλος μου Art Attack θα συζητηθεί πε?ισσότε?ο από όλους. Και θα έχει πολ? ενδιαφέ?ον. Είναι και ΑΕΚά?α!

Εγώ πάντως έγινα συνδ?ομητής σε όλους για να λαμβάνω τις εκπομπές τους.


Advertisements