Archive for the 'Marketing' Category

Ένα από τα πιο δημοφιλή videos στο YouTube αυτή τη στιγμή είναι από ένα 17χρονο κορίτσι που μιλάει στην κάμερα από την κρεβατοκάμαρα της. Όχι, δε είναι αυτό που φαντάζεστε, πορνομανείς!

Η κοπέλα μιλάει για το πως χώρισε με το αγόρι της. Ενώ μιλάει, εμφανίζονται στο πρόσωπό της διάφορα εφέ, όπως ότι φοράει ψε?τικα γυαλιά, ότι φοράει μάσκα οξυγόνου, τα εναλλάσσει με ένα πέρασμα του χεριο? της και άλλα ωραία. Δείτε το και παρακάτω.

Μέχρι σήμερα το video έχει πάνω από 240.000 προβολές. Περίπου 1000 σχόλια.

Στα σχόλια τα πρώτα ερωτήματα ήταν πως κατάφερε να κάνει αυτά τα εφέ να λειτουργο?ν. Η πιτσιρίκα επανήλθε με νέο βίντεο εξηγώντας ότι τα έκανε με μια webcam Logitech των $100. Ταυτόχρονα, στο νέο βίντεο έδειχνε πολλά ακόμα εφέ που μπορεί να δημιουργήσει αυτή κάμερα.

Το News.com του CNET έγραψε για την κοπέλα και το video. Πολ?ς κόσμος συζήτησε την επιτυχία του video αυτο? αλλά και την τ?χη (?) της Logitech που εξασφάλισε πωλήσεις χιλιάδων κομματιών από τη δωρεάν διαφήμιση.

Τίποτα στημένο ή μαρκετίστικο εδώ. Απλό, αυθεντικό υλικό από μια έφηβη που έκανε την πλάκα της. Η Logitech κέρδισε έναν πελάτη-διαφημιστή δωρεάν, χάρη στα Νέα Μέσα που επιτρέπουν στον απλό χρήστη να ανεβάζει content κάθε είδους, και να το κάνει διαθέσιμο σε ένα παγκόσμιο κοινό.

Η αξία του YouTube σαν ένα εργαλείο Word of Mouth marketing δυναμώνει κάθε εβδομάδα και περισσότερο. Το ίδιο και οι άλλες ιστοσελίδες που διαθέτουν τα Μέσα στους απλο?ς χρήστες ώστε –όχι απλώς να είναι καταναλωτές αλλά- να είναι ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ περιεχομένου.

Κάτι μεγάλο ετοιμάζεται εδώ πέρα…..

Advertisements

Netvibes

Ένας από τους ο?ισμο?ς του Web 2.0 είναι η δυνατότητα να κάνεις πολ? πε?ισσότε?α χ?ησιμοποιώντας πολ? λιγότε?α μέσα σε ένα web browser. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχει ξεκινήσει μια νέα τ?έλα χ?ηματοδότησης σε web startups. Π?όσφατο δείγμα το Netvibes, ένα startup με βάση τη Πα?ίσι το οποίο σήκωσε 1 εκατ. δολλά?ια σε angel funding από τον Martin Varsavsky, ιδ?υτή του WiFi δίκτου, FON, τον Pierre Chappaz, ιδ?υτή της Kelkoo και τον Marc Andressen, ιδ?υτή του Ning.

Για όσους δεν την ξέ?ετε, η Netvibes σου επιτ?έπει να π?οσθέσεις μικ?ά modules με διαφο?ετικά είδη πλη?οφο?ίας -blog feeds, news feeds, π?οσωπικά email, οικονομική ενημέ?ωση, κλπ.- δημιου?γώντας έτσι ένα “π?οσωπικό portal”. Αυτές οι σελίδες που χ?ησιμοποιο?ν Ajax είναι καταπληκτικές, και έχουν τη δυνατότητα να μας δίνουν ένα εικονικό ποτ που?ί από πηγές πλη?οφό?ησης για να διαλέξουμε: καμμιά δεκα?ιά τουλάχιστον χω?ίς να είναι μέσα η ομάδα GYM (Google, Yahoo, Microsoft).

Πόσες από αυτές τις εται?είες θα επιβιώσουν? Αναμφίβολα λίγες. Η Netvibes δείχνει να είναι μία από αυτές. Η Pageflakes ακολουθεί από κοντά. H Goowy κάνει τα ίδια πε?ίπου π?άγματα αλλά σε Macromedia Flash και είναι πολ? κοντά με την Netvibes. Ο Martin Varsavsky στο blog του λέει ότι η Netvibes έχει ήδη πάνω από ένα εκατ. χ?ήστες κάτι που φαίνεται σχετικά δικαιολογημένο από το γ?άφημα της Alexa.

Διάλειμμα 2.0

Μια καταπληκτική ομιλία του Seth Godin, ενός από τους σημαντικότεο?υς θεω?ητικο?ς του σ?γχ?ονου marketing β?ίσκεται στο Google Video. Η ομιλία απευθ?νθηκε σε ε?γαζόμενους της Google και έχει κάνει το γ??ο όλων των blogs, ειδικά στην Αμε?ική.

Μάλιστα, ο Hugh Macleod γ?άφειTell all your employees to watch the video. If anybody doesn’t get it, fire them.”.

Ο ?τέμης blogger?

Μπο?εί κανείς να φανταστεί έναν π?όεδ?ο μια μεγάλης ΠΑΕ να έχει το δικό του blog στο οποίο να σχολιάζει καθημε?ινά τα θέματα της ομάδας του ή του Ελληνικο? ποδοσφαί?ου ή γενικότε?α θέματα επιχει?ήσεων ή πολιτικής?

Εντάξει, ίσως ο τίτλος να είναι λίγο πα?απλανητικός. Όμως, ο ?τέμης θα μπο?ο?σε να είναι ένα καλό ενδεχόμενο. Για τους υπόλοιπους π?οέδ?ους βέβαια, δεν τολμώ να κάνω κανένα πα?όμοιο πα?αλληλισμό γιατί θα βγει γέλιο αυθό?μητο. Η σκέψη μου ή?θε βλέποντας το blog του Mark Cuban. O εν λόγω κ??ιος είναι ο ιδιοκτήτης και π?όεδ?ος των Dallas Mavericks, μιας από τις μεγαλ?τε?ες ομάδες του NBA. Το ότι έxει blog δεν μου έκανε καμμία εντ?πωση. Από παλιά ήξε?α ότι ήταν φοβε?ά εξωστ?εφής άνθ?ωπος, με πολ? π?οχω?ημένες ιδέες για το πως θα π?οωθήσει την ομάδα του (και τον εαυτό του) και θα την κάνει αντικείμενο δημοσιότητας και ενδιαφέ?οντος.

Πα?άλληλα έδινε τε?άστια σημασία στην επικοινωνία με τους οπαδο?ς της ομάδας του και π?οσπαθο?σε (σχεδόν καθημε?ινά) να αντλεί ιδέες από αυτο?ς για το πως θα κάνει πιο συνα?παστιή της εμπει?ία της πα?ουσίας ενός φιλάθλου στο γήπεδο της ομάδας του. Μάλιστα, όπως είχα διαβάσει στο “Creating Customer Evangelists” το οποίο του είχε αφιε?ώσει ολόκλη?ο κεφάλαιο, σε κάθε αγώνα των Mavericks εμφανιζόταν κάθε λίγο στους φωτεινο?ς πίνακες to e-mail του: mark.cuban@dallasmavs.com για να του στέλνει ο οποιοσδήποτε τις π?οτάσεις, ιδέες ή διαφωνίες του. Και διάβαζε όλα τα e-mails ανεξαι?έτως!

Κάτι ανάλογο π?οσπάθησε βέβαια να κάνει και ο ?τέμης με τις συναντήσεις κάθε Τ?ίτη που είχε καθιε?ώσει με τους οπαδο?ς. Αλλά, δεν θα ήταν πιο ε?κολο να επικοινωνο?ν μαζί του ηλεκτ?ονικά, αντί να π?έπει να αφήσουν τη δουλειά τους ε?γάσιμη ώ?α για να του μιλήσουν? Τέλος πάντων….

Στο εν λόγω blog λοιπόν, ο Cuban συνεχίζει και επεκτείνει την επικοινωνία που εγκαινίασε παλιότε?α μέσω e-mail με τον κόσμο της ομάδας του και όχι μόνον. Δεν διστάζει να μιλήσει και να σχολιάσει τα πιο καυτά θέματα της μπασκετικής επικαι?ότητας αλλά και γενικότε?α για επιπχει?ήσεις ή πολιτική. Δεν διστάζει να έχει ανοιχτά τα σχόλια κάτω από κάθε post και να εμφανίζονται ακόμη και τα πιο επικ?ιτκά. Ο διάλογος είναι συνεχής, και τα αποτελέσματα μόνο θετικά μπο?εί να είναι για τον ίδιο και την ομάδα-επιχεί?ηση που διοικεί.

Είπαμε, markets are conversations, αλλά στην Ελλάδα ισχ?ει το “αγο?ά = μυστικοπάθεια”….

Σε συνέχεια του π?οηγο?μενου post σχετικά με την πα?ουσίαση των ιδεών του Cluetrain manifesto και το ά?θ?ο της Tara Hunt, βλέπουμε με?ικές ιδέες που α?γά ή γ?ήγο?α θα φανο?ν ενδιαφέ?ουσες σε α?κετές Ελληνικές επιχει?ήσεις. Και όσες τις υιοθετήσουν π?ώτες θα δουν τα αποτελέσματα της δημιου?γίας πολ? ισχυ?ών δεσμών με την αγο?ά και τους πελάτες τους.

Η Tara Hunt έχει μια λίστα με τις βασικές α?ετές ενός καλο? marketer στη νέα εποχή. Έχει σημασία το ότι μιλάει για “κοινότητα” (community) αντί για αγο?ά και για “μέλη κοινότητας” (community members) αντί για πελάτες ή prospects:

  • Ο καλός marketer είναι υπέ?μαχος της κοινότητάς του. Αυτό σημαίνει ότι θα π?έπει να μιλάς για την κοινότητα (ή την αγο?ά σου) στην εται?εία σου και όχι το αντίθετο.
  • Ο καλός marketer ξέ?ει ότι οι ισχυ?ές μά?κες σήμε?α δεν χτίζονται σε διαδ?όμους, σε διαφημιστικά γ?αφεία ή brainistorming meetings. Όσο και να γυαλίσεις, διαφημίσεις ή “γκλαμου?ιάσεις” το brand σου, η αγο?ά θα το δει έτσι όπως π?αγματικά είναι.
  • Ο καλός marketer σχεδιάζει λίγο, αλλά αλλάζει πολλά. Είναι ουσιαστικά συνέχεια του π?οηγο?μενου σημείου. Αν κάτι δεν δουλε?ει καλά, σταμάτα, εξέτασέ το, διό?θωσέ το, από??ιψέ το ή δώσε του πε?ισσότε?η από την ενέ?γειά σου, αλλά μην μένεις “κολλημένος στο πλάνο” (α?χικό σχεδιασμό).
  • Ο καλός marketer ξέ?ει να χ?ησιμοποιεί τα διαθέσιμα ε?γαλεία. Όχι μόνο τα στάντα? ε?γαλεία. Τα γνωστά σε όλους. Ανακαλ?πτει νέα. Μαθαίνει πως δουλε?ουν. Blogging, Flickr, Del.ico.us, Dodgeball, LinkedIn, Plazes, Flock…. και η λίστα συνεχίζεται.
  • Ο καλός marketer δεν ανταποκ?ίνεται μόνο στις σημε?ινές ανάγκες της κοινωνίας, αλλά ξέ?ει και τις αυ?ιανές της ανάγκες. Ο καλ?τε?ος τ?όπος να γίνεις “π?οφήτης” είναι να ασχοληθείς με τις μικ?ές εξειδικευμένες (niche) κοινότητες. Υπά?χουν επα?κείς λόγοι γιαυτό: α) οι “μεγάλοι” δεν ασχολο?νταιμε αυτές, ά?α έχεις λιγότε?ο ανταγωνισμό (δες και το Blue Ocean Strategy) και β) αυτές οι εξειδικευμένες αγο?ές-κοινότητες είναι εκεί που ξεκινο?ν οι νέες επαναστάσεις. Αν γίνεις μέ?ος αυτών των επαναστάσεων, ξέ?εις τι έ?χεται στο άμεσο ή μακ?υνό μέλλον.
  • Ο καλός marketer ανταμείβει τα μέλη της κοινότητας του που τον στη?ίζουν. Κανείς άνθ?ωπος δεν είναι ασήμαντος. Δεν έχει σημασία αν είσαι μικ?ός ή μεγάλος πα?άγοντας διάδοσης των π?οϊόντων/υπη?εσιών (σ.?. sneezer – η ιδέα π?οέ?χεται από το Unleashing the Ideavirus του Seth Godin). Πως επιβ?αβε?εις τους “Ευαγγελιστές” σου (σ.?. μια άλλη ιδέα που π?οέ?χεται από το Creating Customer Evangelists των McConnel-Huba)? Σιγου?έψου ότι τους πα?έχεις τα κατάλληλα ε?γαλεία για να συνεχίσουν το έ?γο τους. Θ?μισέ τους πόσο σημαντικοί είναι για σένα. Άκουσέ τους ή ζήτα τους να βοηθήσουν στη βελτίωση π?οϊόντων/υπη?εσιών.
  • Ο καλός marketer γίνεται ενε?γό μέλος της κοινότητας στην οποία συμμετέχει. Δε μιλάμε μόνο για λίγα λεφτά που θα “χο?ηγήσει”. Μιλάμε για ενε?γή συμμετοχή. Για ξεκίνημα νέων π?οσπαθειών. Για χ?όνο και π?οσωπική ε?γασία. Ό,τι θα τον βοηθήσει να γνω?ίσει κόσμο από κοντά. Το σημαντικό: ΔΕ? ΠΡΕΠΕΙ να σκέφτεται τι θα αποκομίσει από αυτή τη διαδικασία, αλλά τι θα δώσει (σ.?. μια ιδέα που αναλ?εται πολ? όμο?φα στο “Never Eat Alone? του Keith Ferrazzi).
  • Ο καλός marketer είναι πελάτης του εαυτο? του (της). Αν δεν το αγο?άσεις εσ?, γιατί να το αγο?άσει οποιοσδήποτε άλλος?
  • Ο καλός marketer ξέ?ει πότε να κάνει πίσω. Και να αλλάζει πο?εία όταν το π?άγμα δεν δείχνει ότι έχει μέλλον.
  • Ο καλός marketer ποτέ δεν παί?νει τον εαυτό του πολ? σοβα?ά. Κάνει την πλάκα του. Αυτοσα?κάζεται. Βγάζει τον αληθινό του εαυτό. Γενικά δεν διστάζει να γελάει με το πα?αμικ?ό. Ψάξε το χιο?μο?. Παίξε με αυτό. Είναι ΟΚ.

Όποιος διαβάσει το post της Tara Hunt θα β?ει λίγο πε?ισσότε?ες λεπτομέ?ειες για το κάθε ένα από τα 10 αυτά σημεία. Και τα πε?ισσότε?α αξίζουν π?οσοχής για όποιον θέλει να είναι στην πιάτσα στο μεσο-μακ?οπ?όθεσμο μέλλον.

To marketing στη μετα-Cluetrain εποχή

Η Tara Hunt στο σπουδαίο blog της μας βάζει στον π?οβληματισμό του ποιά θα είναι η μο?φή και τα ζητο?μενα του marketing στην εποχή μετά την κυ?ια?χία του Cluetrain. Τώ?α, θα μου πείτε εδώ δεν έχουμε δει την Cluetrain εποχή -καλά καλά δεν ξέ?ουμε αν αυτό τ?ώγεται ή πίνεται- θα σκεφτόμαστε την επόμενη γενιά? ?α δο?με π?ώτα τι λέει το Cluetrain manifesto (εδώ και σε βιβλίο από την Amazon):

Το κεντ?ικό του μήνυμα συμπυκνώνεται στη φ?άση “Οι αγο?ές είναι συζητήσεις (markets are conversations)“. Συζητήσεις που, μέσω του Internet είναι καθημε?ινές, δια?κείς και εξελισσόμενες. Και σαν αποτέλεσμα, οι αγο?ές γίνονται δια?κώς όλο και πιο έξυπνες – και μάλιστα πιο γ?ήγο?α από τις ίδιες τις εται?είες.

Τι π?έπει να γίνει? Οι εται?είες π?έπει να γίνουν μέ?ος αυτών των συζητήσεων αν θέλουν να επιβιώσουν. ?α κουβεντιάζουν καθημε?ινά. Κυ?ίως μέσω του Internet. ?α λαμβάνουν τα μην?ματα των αγο?ών. Απολαυστικά χα?ακτη?ιστικός είναι ο -φανταστικός- διάλογος που κάνει ο Hugh MacLeod στο δικό του “The Hughtrain” (πα?άφ?αση του Cluetrain), για το πως μπο?εί να χάσουν την αγο?ά τους οι εται?είες που επιμένουν να στέλνουν στην αγο?ά τα πα?αδοσιακά μην?ματα marketing, που απλά π?ομοτά?ουν το π?οϊόν τους. Π?οσέξτε το διάλογο της εται?είας Cryptonite με την αγο?ά:

Π?ώτη μέ?α:

Cryptonite: Οι κλειδα?ιές μας για ποδήλατα είναι οι καλ?τε?ες.
Αγο?ά: ?αι, οι κλειδα?ιές σας είναι οι καλ?τε?ες

Δε?τε?η μέ?α:

Cryptonite: Οι κλειδα?ιές μας για ποδήλατα είναι οι καλ?τε?ες.
Αγο?ά:?αι, οι κλειδα?ιές είναι ακόμα οι καλ?τε?ες

Τ?ίτη μέ?α:

Cryptonite: Οι κλειδα?ιές μας για ποδήλατα είναι οι καλ?τε?ες.
Αγο?ά: Εεεε.. ?αι, σίγου?α είναι, αλλά τι είναι όλος αυτός ο θό?υβος με το βίντεο που κυκλοφό?ησε στο Διαδίκτυο που δείχνει πως πα?αβιάζει κάποιος τις κλειδα?ιές σας σε 10 δευτε?όλεπτα μόνο με ένα στυλό Bic?

Τέτα?τη μέ?α:

Cryptonite: Οι κλειδα?ιές μας για ποδήλατα είναι οι καλ?τε?ες.
Αγο?ά: Ει, μόλις είδα το βίντεο αυτό στην ιστοσελίδα του φίλου μου. Και τα έχω ψιλοπά?ει επειδή μόλις αγό?ασα τις νέες σας κλειδα?ιές μόλις π?ιν 3 εβδομάδες, και ανα?ωτιέμαι αν μπο?ο?ν να μου τις πα?αβιάσουν με το Bic στυλο. Μπο?ο?ν να πα?αβιάσουν όλα τα μοντέλα ή μόνο ένα-δυο από αυτά?

Πέμπτη μέ?α:

Cryptonite: Οι κλειδα?ιές μας για ποδήλατα είναι οι καλ?τε?ες.
Αγο?ά: Μόλις επισκέφθηκα το website σας και δεν είδα να λέτε τίποτα για το π?όβλημα με τα στυλό Bic. Τι στο διάολο θα κάνετε με αυτό? Θα διο?θώσετε τις κλειδα?ιές, ή θα μας επιστ?έψετε τα χ?ήματά μας?

Έκτη μέ?α:

Cryptonite: Οι κλειδα?ιές μας για ποδήλατα είναι οι καλ?τε?ες.
Αγο?ά: Όχι δεν είναι! Είστε ηλίθιοι…

H Cryptonite απλώς δεν ήθελε να συζητήσει. Δεν ήθελε να πα?ακολουθήσει την αγο?ά. Αν κάποιος έστελνε στην εται?εία e-mail για το π?όβλημα, το πολ?-πολ? να έπαι?νε απάντηση η οποία όμως θα ήταν π?οσωπική. Αν εται?εία είχε ένα (ή πα?απάνω) blog στο site της και ενθά??υνε το διάλογο για τα π?οϊόντα της με το κοινό, θα είχε πολλαπλά οφέλη. Μέσα από ένα διάλογο σε καθα?ά ανθ?ώπινο επίπεδο με τους πελάτες (και όχι με άψυχα Δελτία Τ?που) θα μπο?ο?σε να παί?νει τα μην?ματα της αγο?άς καθημε?ινά και να ενισχ?ει με αυτήν τους δεσμο?ς της.

Πε?ισσότε?α στο 2ο μέ?ος….


Advertisements